Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) start vandaag met de Economische Census 2023. Het doel van dit onderzoek is om alle bedrijven en stichtingen op Aruba te bezoeken en tellen. Het onderzoek duurt tot eind juni.

arucensusDe voorbereidingen voor dit onderzoek zijn al enige tijd geleden begonnen. Het CBS plaatste een vacature om enquêteurs aan te nemen. Zij kregen onlangs een training, zodat ze goed voorbereid naar de bedrijven kunnen. Ze hebben een tablet mee en zijn herkenbaar aan een T-shirt en een badge.
Hun opdracht is om alle ‘entiteiten te bezoeken waar economische activiteiten plaatsvinden’. De enquêteur stapt eerst bij een bedrijf binnen met de vraag of het bedrijf wil meewerken aan de Economische Census. Daarna wordt een afspraak gemaakt, bij voorkeur nog in dezelfde week. Het bedrijf krijgt dan de tijd om de vereiste documenten en informatie te verzamelen. Het CBS richt zich bij de af te nemen enquêtes op de medewerkers die bij het bedrijf verantwoordelijk zijn voor de financiën.
Als het bedrijf een hoofdkantoor heeft met verschillende filialen, is het de bedoeling dat de informatie wordt gegeven over zowel het hoofdkantoor als de vestigingen. De enquêteurs vragen om de volgende informatie: registratienummer van de Kamer van Koophandel, de Sociale Verzekeringsbank en het persoonsnummer bij de Belastingdienst; de datum waarop het bedrijf actief werd; het aantal personen dat op 1 april 2023 werkzaam is. Apart wordt gevraagd hoeveel mensen bij de SVB zijn geregistreerd en hoeveel mensen salaris ontvangen. Het CBS wil ook weten hoeveel familieleden bij het bedrijf betrokken zijn.
Bedrijven wordt ook gevraagd naar het aantal vacatures, de salarissom die in maart is betaald en het totale salaris dat in 2022 is betaald. Het CBS stelt ook vragen over de winst, het percentage dat via online verkoop is binnengehaald. Ook zijn er vragen over investeringen. De checklist is te vinden op de website vanaf de dag dat het onderzoek start.
Bedrijven kunnen online een afspraak maken om mee te doen aan de Economische Census 2023. Het bedrijf kan zelf een dag en uur kiezen. Het CBS zorgt ervoor dat een enquêteur op de gewenste tijd naar het bedrijf komt.
Wie vragen heeft over het onderzoek, kan contact opnemen met het CBS via 5247433.
www.cbs.aw