Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Voormalig minister Paul Croes (46) heeft zijn cassatiezaak verloren en zal nu zijn 3 jaar gevangenisstraf wegens verduistering moeten uitzitten.

F17 ARU opnieuw ex minister gevangDe Hoge Raad verwierp zijn beroep in de zaak Ibis gisteren.
Dat blijkt uit het vonnis dat gepubliceerd is op de website Rechtspraak.nl. Croes ging in cassatie, omdat hij van mening is dat zijn opsporing, vervolging en berechting niet door de procureur-generaal (PG) zijn gedaan, maar door een officier van justitie. In de wet staat dat een minister door de PG moet worden vervolgd. Croes eiste om die reden dat het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk wordt verklaard.
Croes liet de cassatie instellen door een advocaat in Amsterdam. Advocaat-generaal (AG) Désirée Paridaens heeft de zaak behandeld en het cassatieberoep verworpen. In het vonnis wordt uitgebreid ingegaan op de redenen.
De verdachte gaf als argument dat officieren van justitie de opdracht gaven om hem te vervolgen, zonder dat de PG daarvoor akkoord gaf. Daarmee vindt Croes dat zijn rechten als verdachte zijn geschonden. Het Hof heeft dit argument verworpen. Uit het dossier blijkt dat de PG op 1 september 2016 een brief heeft gestuurd naar het hoofd van de Landsrecherche. ,,Ik verzoek u om het strafrechtelijk onderzoek in de zaak Ibis te doen uitvoeren, en officier van justitie mr. B.J. Schmitz voor deze zaak te berichten omtrent het verdere verloop daarvan.” Volgens het Hof blijkt uit deze brief duidelijk dat de PG een officier van justitie heeft aangewezen. Daarmee is voldaan aan de wet.
De AG verwijst in het vonnis naar de memorie van toelichting die bij het nieuw Wetboek van Strafvordering hoort. Daarin staat dat de vervolging van bijzondere ambtsmisdrijven - gepleegd door ministers, red. - volgens de algemene regels van strafprocesrecht zal plaatsvinden. Er is geen privilege, elke burger is gelijk voor de wet. Ambtsmisdrijven worden, net als elk ander vergrijp, berecht door de rechter in Eerste Aanleg. Daarna zijn de algemene regels voor hoger beroep en cassatie van toepassing.
De PG heeft een bijzondere positie ten opzichte van andere leden van het OM. De officieren van justitie zijn hiërarchisch ondergeschikt aan de minister. De PG wordt benoemd door de koning en kan door de gouverneur worden geschorst. De PG heeft een sterke ambtelijke positie en dat lijkt de best mogelijke garantie om een minister te vervolgen. De PG is ongevoelig voor druk. Dat is, aldus de AG in het vonnis, de reden om bij het vervolgen van ministers te kiezen voor de PG.
Croes is in hoger beroep veroordeeld voor onder andere verduisteren. Het gaat om geld dat bij een stichting binnenkwam, dat als doel had om zijn verkiezingscampagne te bekostigen. De giften kwamen niet direct bij de verdachte binnen, maar kwamen wel aan bij de stichting. Ondanks dat Croes in het register van de Kamer van Koophandel niet vermeld staat bij de stichting, is er volgens de rechter wel een samenwerking geweest met de stichting. Dat maakt het volgens de AG bewezen dat Croes zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering. De stichting heeft het geld verkregen door omkoping.
Croes is daarmee de tweede ex-minister van de partij AVP die veroordeeld is. Eerder werd in een andere strafzaak ex-minister Benny Sevinger veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hij werd vanuit de gevangenis tijdens de laatste verkiezingen door de kiezers gekozen om als parlementariër aan de slag te gaan.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.