Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Justitieminister Rocco Tjon heeft kort na het dienstongeval in Macuarima, waarbij een politieman om het leven kwam, via het Driehoeksoverleg opdracht gegeven om een intern onderzoek te laten doen.

arujustitieministerHij wil weten waarom voor dit voertuig is gekozen. De betreffende auto was via het Korps Politie Aruba (KPA) gehuurd.
Dat stelt de minister in een persbericht, waarin hij reageert op onrust binnen het KPA. Afgelopen weekend overleed een andere politieman, Rigoberto Tromp, waarna politievakbond SPA aan de bel trok. Minister Tjon (MEP) heeft daarna besloten om de vakbond uit te nodigen voor een gesprek, zodat er oplossingen voor de onrust kunnen worden gezocht. ,,Mijn deuren blijven altijd open voor jullie en de uitnodiging voor het gesprek is al gedaan.”
De minister reageert op de kritiek van de vakbond over dienstauto’s en op het recente dienstongeval waarbij een politiefunctionaris om het leven kwam. De vicevoorzitter van de SPA deelde op de plaats van het dodelijk ongeval op die bewuste dag een sneer uit naar de regering, omdat zij niet voor geschikte dienstauto’s zorgden. Minister Tjon is het niet met die opmerking eens. ,,Het KPA heeft een commissie die belast is met de openbare aanbesteding voor de surveillancevoertuigen. Die aanbesteding kan pas starten als de commissie heeft besloten welk type voertuig ze willen aanschaffen.” Tjon merkt ook op dat KPA-medewerkers bijna wekelijks voertuigen huren bij verhuurbedrijven. ,,Dat is ook noodzakelijk, gezien de aard van de werkzaamheden van bepaalde politie-afdelingen. De keuze voor de huurauto wordt echter door KPA zelf gemaakt, niet door het ministerie. Wij stellen geld beschikbaar om deze auto’s te kunnen huren, maar we zijn niet betrokken bij de keuze voor de auto.”
Om duidelijkheid te krijgen over deze zaak, heeft de minister op 16 januari tijdens zijn Driehoeksoverleg met de hoofdofficier en de korpschef opdracht gegeven om een intern onderzoek te laten doen naar de keuze voor het voertuig dat uiteindelijk bij het ongeluk betrokken was. Dat onderzoek is nog niet afgerond.
De andere politieman, die dit weekend overleed, zou zijn overleden aan een ziekte die het gevolg is van werken in een gebouw met schimmel. In de politiebureaus van San Nicolas en Oranjestad is volgens SPA sprake van schimmel. De minister schrijft dat een gespecialiseerd bedrijf de panden regelmatig schoonmaakt. Ook is een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de schimmel. ,,Daaruit is echter gebleken dat er geen sprake is van schimmel.” Tjon denkt liefst in oplossingen en heeft de korpsleiding laten weten dat hij er akkoord mee gaat dat het KPA het pand op korte termijn kan verlaten. Het KPA moet wel zelf actief op zoek gaan naar een andere geschikte locatie. ,,Ook het ministerie van Justitie is voor het korps op zoek naar een ander pand”, aldus Tjon.
De minister schrijft dat het gebouw in de Wilhelminastraat, waar de politie in is gehuisvest, sinds 2015 werd gehuurd door het kabinet-Eman. ,,Die huurovereenkomst is onlangs verlengd, maar we hebben er bewust voor gekozen om een kortere opzeggingstermijn op te nemen.”
De vakbond trok ook aan de bel over het salaris van agenten en de begroting van het KPA. Tjon stelt dat het thema van het salaris van de politie komende vrijdag wordt besproken in de ministerraad. De minister ontkent dat er wordt bezuinigd op de begroting van het KPA. ,,Geld is niet het probleem, de bedrijfsvoering is echter een van de grootste uitdagingen. Ik heb de vakbond en de korpsleiding hier regelmatig op gewezen. Het korps maakt niet volledig gebruik van de middelen die tot zijn beschikking staan. Het KPA heeft in 2021 gebruikgemaakt van 15,5 miljoen florin en in 2022 van 15,9 miljoen florin. Voor 2023 is 19,4 miljoen florin begroot. De begroting van het korps wordt elk jaar hoger.”
De minister hoopt met de vakbond in dialoog te blijven, zodat enige onrust in het korps kan worden voorkomen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.