Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Zes vakbonden stappen naar de rechter als de regering doorgaat met het invoeren van prestatiemanagement.

ARU goedMinister-president Evelyn Wever-Croes (MEP) krijgt tot aankomende vrijdag de tijd om de vakbonden te laten weten dat de managementmethode wordt opgeschort, om in dialoog te kunnen gaan.
Dat staat in een brief die de vakbondsleiders van Sada (douane), Topa (ambtenaren), Simar (leerkrachten), SPA (politie), FTA (stichtingen) en Seppa (algemeen) gisteren naar de premier hebben gestuurd. Het is een laatste poging, zo schrijven ze in de brief, om er onderling en in dialoog met de regering uit te komen. Als het systeem niet voor 27 januari ‘on hold’ wordt gezet, dan stappen de vakbonden naar de rechter om dit af te dwingen.
De overheid voerde op 1 januari het Landsbesluit prestatiebeoordeling overheidspersoneel in. Dit is tegen het advies in van de vakbonden. Zij hebben vorig jaar augustus en vorig jaar december aan de regering gevraagd om de invoering uit te stellen. De vakbonden zijn van mening dat over prestatiemanagementsysteem tussen alle partijen overeenstemming moet zijn. Dan is het systeem werkbaar en uitvoerbaar. De premier reageerde zowel in augustus als in december dat ze geen reden zag om de datum van invoering uit te stellen.
In de brief leggen de vakbondsleiders uit dat het prestatiemanagementsysteem nog niet kan worden ingevoerd, omdat het systeem nog niet is afgerond. ,,Bovendien is de overheid helemaal niet klaar om met dit systeem te gaan werken.” Ze vragen zich dan ook af of Nederland de regering onder druk zet om het systeem toch in te voeren. ,,De premier lijkt geen realiteitszin te hebben. Het doel lijkt alleen te zijn om datums te halen die nodig zijn bij de uitvoering van het Landspakket en om Nederland ‘happy’ te houden”, zeggen de vakbonden.
De vakbondsleiders erkennen dat ze in een vroeg stadium zijn betrokken bij het proces om dit in te voeren. ,,Dat lijkt echter alleen maar voor de schone schijn te zijn geweest. Wij willen een behoorlijk en objectief uitvoerbaar beoordelingssysteem waarop onze leden kunnen vertrouwen. Dat systeem is er niet.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).