Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Een groep studenten van de Haagse Hogeschool is tijdens het werkbezoek van de Arubaanse regeringsdelegatie met de minister-president in debat gegaan.

F18ARU studentendebatDe debatavond was een van de activiteiten in de volle agenda van premier Evelyn Wever-Croes en Financien-minister Xiomara Maduro.
Een docent van de Haagse Hogeschool, Marcel Daniëls, heeft op LinkedIn aandacht besteed aan de debatavond. Aanwezig waren ook minister Maduro en de gevolmachtigde minister van Aruba, Juan Thijsen. De groep studenten volgt de minor Koninkrijkszaken en kreeg de kans om het gesprek aan te gaan over vraagstukken waar heel het Koninkrijk voor staat: migratie, klimaatverandering, openbare financiën en diversificatie van de Arubaanse economie. Ook de inbreng van het College Aruba financieel toezicht (CAft) is aan bod gekomen. Een belangrijk thema dat door de studenten werd aangekaart, is hoe Arubaanse studenten kunnen terugkomen naar het eiland met een aantrekkelijk perspectief om te werken.
Op het programma van Wever-Croes en Maduro stond ook een gesprek met de Raad van State (RvS). De RvS is het orgaan dat aan de regering van Nederland advies geeft, onder andere over Rijkswetten. Met vicevoorzitter Thom de Graaf is gesproken over de financiële situatie van Aruba. De Arubaanse bewindsvrouwen deelden met hem informatie over de begroting van 2023. ,,We krijgen als regering veel lof voor deze begroting. Het is ons gelukt om een begrotingsoverschot te hebben. Nederland is nog niet zo ver”, aldus Wever-Croes. De premier noemde de vergadering zeer positief en ziet het als een basis voor een goede relatie tussen Aruba en Nederland.
In de Tweede Kamer ontmoette de premier voormalig staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties. Hij is nu parlementariër, maar volgt de ontwikkelingen in Aruba op de voet. Volgens Wever-Croes is Knops onder de indruk van het beleid van de regering. Hij heeft aan de minister-president ook laten weten dat hij de regering in contact kan brengen met personen die het eiland op het gebied van hervormingen en financiën kunnen helpen. ,,Het is prachtig om te zien dat we, ondanks alle discussies die we in het verleden hebben gevoerd, altijd met respect in contact met elkaar zijn”, aldus Wever-Croes.
De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, heeft met de premier en minister Maduro gesproken over samenwerking. Van Zanen is ook de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Eén van de besproken thema’s ging over digitaliseren en E-government. De burgemeester wil op dit gebied graag met Aruba samenwerken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.