Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Buitenparlementaire partij RED sluit zich aan bij MAS-fractieleider Marisol Lopez-Tromp, die al langer vragen stelt over het onderzoek naar het Arubahuis.

F17 ARU druk Arubahuis onderzoekPartijleider Ricardo Croes heeft de brandbrief van het Haagse personeel gisteren naar de pers gestuurd. Hij trekt de integriteit van het huidige kabinet Wever-Croes in twijfel.
De brandbrief is bijna anderhalf jaar geleden gestuurd. De Centrale Accountantsdienst (CAD) doet onderzoek naar de misstanden bij het Arubahuis en dat onderzoek is volgens premier Evelyn Wever-Croes (MEP) nog niet klaar.
De RED-voorman vraagt zich af, op basis van de brief van het personeel, of het Land Aruba het handelen en de houding van de Gevolmachtigde minister Guillfred Besaril ooit heeft gecontroleerd. Besaril nam in juni van dit jaar ontslag en de procedure om Ady Thijsen te benoemen is gaande.
Croes geeft aan dat de minister-president er sinds 2020 al van op de hoogte moest zijn geweest dat de integriteit van Besaril in twijfel werd getrokken. Dit komt ook duidelijk naar voren in de brief van het personeel, die op 1 mei 2021 met als afzender ‘Arubahuis Team’ anoniem naar de premier werd gestuurd. ,,Namens een groep medewerkers en ambtenaren, die een substantieel deel vormen van de collega’s in het Arubahuis, schrijf ik u. Deze groep heeft in de afgelopen drie jaar dat hij in dienst is als vertegenwoordiger van uw regering en land, serieuze zorgen, morele en ethische bezwaren en een sterk gevoel van onveiligheid. Dat heeft betrekking op het niet-integer en ondeugdelijk functioneren en handelen van de huidige GevMin.”
De RED-voorman vraagt zich af met welke intenties de ex-minister zo heeft gehandeld. Hij stelt dat de premier deze zaak in de doofpot heeft gestopt, met alle gevolgen van dien. ,,De beschuldigingen in de brief van het personeel zijn voor RED zeer ernstig. Onze partij vraagt zich af wat integriteit voor het kabinet Wever-Croes II betekent.” RED vraagt zich ook af waar minister Ursell Arends is, hij heeft Integriteit als portefeuille.
In de brief staat dat Besaril ervoor heeft gezorgd dat de cijfers van het Arubahuis in het rood zijn gekomen. ,,Aruba bevond zich op dat moment in een financiële crisis, en zit daar nog steeds in”, stelt Croes. Volgens Croes heeft de premier op deze brief gereageerd met de vraag om welke medewerkers het gaat. Die informatie heeft ze niet gekregen, omdat de medewerkers volgens RED bang zijn voor politieke vervolging.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.