Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad – Overheidsdiensten moeten hun werkwijze veranderen en overstappen op prestatiemanagement. Het is de bedoeling dat alle vakbonden en ambtenaren gaan deelnemen aan het project.

T17ArubaDepartamento Recurso Humano (DRH), de afdeling Personeelszaken van de overheid, kreeg van de regering het mandaat om met een pilotproject te beginnen. Daar deden 38 overheidsdiensten aan mee. Die pilot is met succes verlopen en nu worden alle diensten betrokken bij ‘Prestatiemanagement’.
Het project is opgenomen in het Landspakket en valt dus onder de afspraken die met Nederland zijn gemaakt.
Afgelopen week (12 tot 19 september) kregen diverse diensten een workshop ‘Prestatiemanagement’, waarin ze leerden wat de nieuwe manier van werken is en waarin ze leerden hoe ze het systeem moeten gaan implementeren.
Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) is betrokken geweest bij de juridische kant om prestatiemanagement te kunnen implementeren. Het is de bedoeling dat prestatiemanagement per 1 januari 2023 van kracht wordt.