Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Traditioneel opende gouverneur Alfonso Boekhoudt op de tweede dinsdag van september het nieuwe parlementair jaar. Hij sprak de regering en het parlement toe, door in te gaan op verschillende thema’s. Onder andere financiële discipline, belastinghervormingen en sociale uitdagingen werden genoemd.

ARUgouverneur,,Moeilijke tijden geven ons de kans om sterker te worden en menselijker. We staan weer op en nemen hindernissen in ons leven weg. Aruba bond, net als de rest van de wereld, twee jaar lang de strijd aan met Covid-19. De pandemie beïnvloedde onze economie en onze samenleving. We zijn eruit gekomen, maar de situatie blijft delicaat. Ondanks toeristische groei zijn de effecten op de financiën nog steeds voelbaar. Sociale uitdagingen zijn niet minder geworden, kijk maar naar onze kinderen. Zij lijden in stilte als gevolg van de pandemie.”
,,De regering moet financiële discipline tonen en investeringen motiveren. Concrete acties zijn nodig om in dialoog met belangengroepen de situatie voor de bevolking te herstellen. Dat is de enige manier om het land volledig te herstellen. Belastinghervormingen moeten komen. De regering heeft in de begroting 2023 de inkomsten verhoogd, omdat de bevolking zich meer houdt aan de belastingplicht. Aruba betaalt echter veel rente. Dit drukt enorm op de openbare financiën. Het doel van de regering is om de schuld te verminderen en te voldoen aan de aanbevelingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en aan de gemaakte afspraken met Nederland.”
De gouverneur zei dat ‘het nu tijd is om met de hervormingen te beginnen’. ,,We hebben een solide economische basis nodig, zodat we sneller kunnen herstellen van economische tegenslagen. De dialoog met Nederland zal zich op deze hervormingen richten.”
Een opvallend thema was de slavernij. ,,Het Koninkrijk der Nederland herdenkt volgend jaar dat het 160 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft.” De gouverneur gaf aan dat dit thema op Aruba niet echt leeft. ,,Toch waren er op Aruba meer dan 500 slaven. Het Nationaal Archief is bezig om deze historische informatie digitaal toegankelijk te maken. Dit is van belang voor het onderwijs, de cultuur en de erfenis van het land.”
Over onderwijs zei de gouverneur dat dit toegankelijk moet zijn voor iedereen. ,,Kwaliteit in onderwijs wordt geboden door leerkrachten toegang te geven tot cursussen en door meer begeleiding te geven.”
,,Het parlement heeft van de bevolking het vertrouwen gekregen om met solidariteit, wederzijds respect en begrip op elkaar te reageren. Zet meningsverschillen aan de kant als het land eenheid nodig heeft. Ik verklaar het parlementair jaar 2022-2023 voor geopend.”