Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Arubaanse regering heeft de beslissing genomen om de btw (belasting over toegevoegde waarde) niet per 1 januari 2023 in te voeren, maar vanaf 2024. Als financieel alternatief gaat de bbo (belasting over bedrijfsomzetten) omhoog, naar 1,5 procent.

ARUbtwPremier Evelyn Wever-Croes (MEP) en vicepremier Ursell Arends (Raiz) maakten dit gisteren bekend tijdens een extra ingelaste persconferentie. ,,We hebben de laatste tijd veel gesprekken gevoerd met stakeholders over de belastinghervormingen. De plannen om btw in te voeren, maken deel uit van die hervormingen”, zo introduceerde de premier de aankondiging.
De vakbonden, het bedrijfsleven en de bevolking hebben hun zorgen geuit over de btw-plannen. Het zou gaan om een percentage van 16 tot 18 procent. ,,Ze hebben ons duidelijk gemaakt dat dit voor een enorme inflatie gaat zorgen. Het bedrijfsleven heeft gezegd dat het de bbo niet gaat verlagen, om daarna de btw in te voeren. Dat betekent dat het btw-percentage bovenop de prijzen gaat komen”, stelt Wever-Croes.
De gesprekken met de stakeholders leverden genoeg input op om in te zien dat Aruba een grotere lastendruk op dit moment niet kan dragen. ,,We zitten midden in de nasleep van twee crisissen. Eerst hadden we de coronapandemie, daarna volgde de Oekraïne.” De premier wijst er op dat ze begin dit jaar, toen de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne begon, waarschuwde dat dit gevolgen zou hebben voor Aruba. Geen bombardementen, maar wel financiële gevolgen. ,,Die gevolgen voelen we nu. Dat geldt niet alleen voor Aruba, dat is wereldwijd.”
Aruba kampt door de pandemie met een enorme schuld die aan Nederland moet worden afgelost. De belastinghervormingen en de in te voeren btw moeten helpen om het tekort te verminderen. ,,We hebben besloten om nieuwe berekeningen te maken en naar een alternatief te kijken. Dat is gedaan door de minister van Financiën en haar team. Minister Maduro is op vakantie, dat is de reden dat ze hier nu niet is.”
Uit de berekeningen bleek dat er twee opties zijn. Btw invoeren van 6 tot 14 procent of de bbo verhogen van 1 naar 1,5 procent. Het effect van de bbo-verhoging is echter groter dan het effect van het invoeren van btw. Om die reden heeft de regering de keuze gemaakt om de btw nu nog niet in te voeren, maar wel de bbo vanaf 1 januari 2023 te verhogen. ,,Voor gepensioneerden komen we met een compensatiemaatregel, zodat de lastendruk voor hen niet te hoog wordt.”
Vicepremier Arends merkte op dat de regering erg blij is dat de stakeholders meedenken en zich verenigen. ,,We hebben besloten om dit gedeelte van de belastinghervormingen als een overgangsfase te zien. We hebben nu een jaar de tijd, tot 2024, om met alle partijen in dialoog te blijven en financiële beslissingen te nemen zodat we alsnog de btw kunnen invoeren.” Arends wees op de premier en zei: ,,Dit is wat we als regeringspartijen doen. We weten waar we vandaan komen, waar we nu staan en waar we naar toe willen. Aruba moet de schuld zelf oplossen.”
De premier sloot de persconferentie af met een boodschap voor de oppositie. ,,Elke stap die de regering zet, daar zijn jullie tegen. Dat mag. Wat ik alleen niet waardeer, is dat er geen oplossing wordt aangedragen. De enige oplossing die we horen is dat de bevolking wordt opgehitst om de regering omver te werpen. Daarmee brengen we het land niet verder. Het is belangrijk dat Aruba op iedereen kan rekenen. We gaan door twee zware crisissen. Zo erg hebben we het nog niet eerder gehad. Het helpt niet om goedkope politiek te bedrijven. Goede oplossingen aandragen helpt wel.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.