Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba wil concurrentie toestaan bij het inkopen en verkopen van medicijnen. Patiënten kunnen nu alleen terecht bij de apotheek, maar ook op andere locaties moet medicatie kunnen worden gekocht. Om dit mogelijk te maken moet het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen worden aangepast.

aruzorgkostenMinister Dangui Oduber (MEP) van Volksgezondheid maakte dit tijdens een persconferentie bekend. Hij is tegenstander van het invoeren van een eigen bijdrage voor medische kosten en denkt met deze aanpak een financieel aantrekkelijk alternatief te hebben. Want dat de zorgkosten omlaag moeten, is zeker. Het aanpassen van de wet zal volgens Oduber jaarlijks een besparing opleveren van 6 tot 8 miljoen florin.
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid is een onderzoek gedaan, waarbij de wetgeving in de landen in het Koninkrijk met elkaar is vergeleken. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat de Arubaanse wetgeving ‘veel ruimte biedt voor modernisering’. Met andere woorden, de wetgeving is gedateerd. Oduber haalde een aantal punten uit het onderzoek naar voren.
Aruba heeft geen concurrentie bij het importeren van medicijnen. In Nederland is dat anders, daar is een speciale vergunning geïntroduceerd om concurrentie te stimuleren en de prijs van medicijnen te verlagen. Een aanzienlijke hoeveelheid medicijnen die op Aruba wordt geïmporteerd, staat geregistreerd in Nederland. De medicijnen worden via een vergunning geïmporteerd.
De zorgsector in Nederland voert regelmatig overleg. Zo proberen ze de prijzen te verlagen of betaalbaar te houden. Nederland werkt met een ‘apotheekinkoopprijs', dat is een maximumprijs waarvoor een apotheek een medicijn mag verkopen. In Nederland worden zelfzorgmiddelen op meerdere plekken te koop aangeboden, het is niet alleen voorbehouden aan een apotheek. Op Aruba worden medicijnen alleen bij de apotheek verkocht.
Op basis van dit onderzoek wil de minister de Arubaanse wetgeving aanpassen. Daarbij wil hij veel van de conclusies uit het onderzoek overnemen. Oduber wil concurrentie toestaan. Op die manier wordt schaarste van medicijnen voorkomen. Oduber staat ook open voor experimentele medicijnen. Hij is voorstander van de apotheekinkoopprijs en wil dat ook op Aruba invoeren. Nederland is voor Aruba de grootste markt en daar zal mee worden samengewerkt. Dat vergt overleg en ook dat wil hij invoeren. Verder wil de minister dat medicijnen die in Nederland, Europa, de Verenigde Staten of Canada zijn geregistreerd, versneld op Aruba moeten worden geregistreerd.