Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het ziet er toch naar uit dat de watertarieven duurder worden. Energieminister Glenbert Croes (MEP) kondigde gisteren in een persconferentie aan dat hierover medio juli meer bekend wordt.

ARUwatertarieven,,We mogen de staatsbedrijven WEB en Elmar niet in gevaar brengen, maar we moeten ook aan de burgers denken die de hogere kosten niet kunnen betalen.”
Daarmee heeft de discussie over de verhoging van de watertarieven een nieuwe draai gekregen. WEB kondigde op 30 juni aan dat de tarieven vanaf 1 juli hoger zouden worden. Deze beslissing was genomen zonder overleg met de aandeelhouder (de regering). Premier Evelyn Wever-Croes reageerde verbaasd dat ze van niets wist. De beslissing van WEB leidde tot maatschappelijke verontwaardiging. Een dag later werd de tariefsverhoging tijdelijk ingetrokken, via een korte mededeling vanuit WEB.
Daarna werd het stil, tot minister Croes gisteren een persconferentie gaf. Hij vertelde dat zijn ministerie samen met Utilities, het Water en Energiebedrijf (WEB), elektriciteitsbedrijf Elmar en Directie Sociale Zaken (DAS) werkt aan een oplossing om de tariefsverhoging op een andere manier te verdelen. Er moet meer aandacht zijn voor klanten die het niet kunnen betalen. Hij keurde de manier van communiceren door WEB dan ook af.
Minister Croes heeft intussen wel met WEB en Elmar gesproken. Hij heeft begrepen dat ze zich financieel in een zeer moeilijke situatie bevinden. Het hedgen (het afdekken van financiële risico’s, red.) is zeven maanden geleden gestopt. Door het hedgen konden WEB en Elmar vaste prijsafspraken maken, waardoor internationale prijsveranderingen geen invloed hadden op de Arubaanse tarieven. Na afloop van het hedgen moesten WEB en Elmar de impact van prijsverhogingen zelf incasseren. Dat hebben ze gedaan. Beide staatsbedrijven zijn echter niet meer in staat om dit nog langer te doen. De tarieven moeten omhoog. ,,De vraag is echter op welke manier dit moet gaan gebeuren”, aldus de minister.
Croes was in de jaren 90 minister van Utiliteit en introduceerde toen de huidige prijsstructuur van water en elektriciteit. ,,Die structuur is zo opgebouwd dat degene die weinig water verbruiken, relatief minder betalen. Het idee achter deze structuur is dat de bevolking zuinig omgaat met water.”
De bewindsman wil dat dit principe ook bij een tariefsverhoging wordt gehandhaafd. ,,De mensen met de breedste schouders en het grootste verbruik, zullen meer gaan betalen. We willen rekening houden met mensen die zich in een situatie bevinden waarin ze echt geen geld hebben.” De regering is ervan op de hoogte dat er families zijn die uit nood met elkaar zijn gaan samenwonen. ,,Hun gezamenlijke watergebruik wekt de indruk dat ze meer verbruiken en dat ze in staat zijn om meer te betalen. De werkelijkheid is echter dat deze mensen niet in staat zijn om zelfstandig te overleven, ze hebben elkaar nodig.”
De regering heeft om deze reden DAS betrokken bij de onderhandelingen met WEB en Elmar. Volgens minister Croes zal DAS intakegesprekken moeten gaan houden met klanten die zeggen dat ze de tariefsverhoging niet kunnen betalen. Zo moet hun sociale situatie worden geverifieerd. In dat geval moeten de klanten in aanmerking kunnen komen voor een sociaal tarief, aldus Croes.
Hij verwacht dat er in de loop van volgende week meer bekend kan worden gemaakt over een nieuwe tariefstructuur voor water.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).