Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Minister Glenbert Croes (MEP) van Arbeid wil geen commentaar geven op de zaak van Dimas-directeur Kathy Paskel, zolang de zaak nog bij de rechter is. ,,Hij loopt weg voor zijn ministeriele verantwoordelijkheid”, vindt de fractie van MAS.

arbeidministerMinister Croes stuurde dinsdag een brief naar de parlementsvoorzitter, waarin hij reageert op het verzoek van MAS en Accion21. Deze fracties willen in een openbare vergadering met de minister praten over zijn functioneren.
De bewindsman schrijft dat de rechter zijn besluit met betrekking tot directeur Paskel weliswaar heeft geschorst, maar dit is een voorlopige voorziening. ,,De bodemprocedure moet nog plaatsvinden.” Croes vindt het als minister ‘ongepast’ om vooruitlopend op de bodemprocedure een reactie of commentaar te geven over ‘een lopende zaak waarover het laatste woord nog niet is gezegd’.
Fractieleider Marisol Lopez-Tromp (MAS) is van mening dat Croes wegloopt voor zijn ministeriele verantwoordelijkheid. ,,De fracties van MAS en Accion21 willen zo snel mogelijk met het parlement bijeenkomen over deze zaak. De minister weigert dit echter, onder het mom dat hij niet kan praten.” MAS vraagt zich af of de minister dan ook geen documenten meer zal ondertekenen tot de dag dat de bodemprocedure plaatsvindt.
Volgens Lopez-Tromp heeft de rechter niet aangegeven dat de minister niet mag praten over de zaak. Ze erkent dat de zaak inhoudelijk nog niet is afgerond, maar vergelijkt dit met een uitspraak van het gerecht in eerste aanleg. ,,Bij zo’n uitspraak is altijd hoger beroep mogelijk, maar dat wil niet zeggen dat er niet over de zaak kan worden gesproken.”
MAS benadrukt nog een keer dat de fractie met het parlement wil bijeenkomen om te praten over de constatering van de rechter dat minister Croes tegen de wet in heeft gehandeld.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.