Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De concept-begroting 2023 ligt sinds vorige week bij de ministerraad, samen met de zogeheten ‘Mei-brief’. In die brief staat welke beslissingen moeten worden genomen, zodat de regering de concept-begroting kan afmaken.

ARUbegrotingDe minister van Financiën, Xiomara Maduro (MEP), wil dat de begroting 2023 voor 1 september bij het parlement kan worden ingediend. Alle overheidsdiensten hebben in maart hun financiële informatie bij Directie Financiën ingediend. Deze informatie is in een financieel kader gezet, om te kijken of de gegevens voldoen aan de voorwaarden die door het College Aruba financieel toezicht (CAft) zijn gesteld. Dat financieel kader, zo legt Maduro uit, is de voorlopige begroting.
In de ‘Mei-brief’ wordt een toelichting gegeven. De minister heeft in die brief beschreven welke beslissingen de regering moet nemen. De ministers moeten beslissen welke projecten prioriteit hebben, waar kosten moeten worden bespaard en welke investeringen kunnen worden gedaan.
Als deze beslissingen zijn genomen, kan het document naar Directie Wetgeving. Die controleert of wordt voldaan aan de wettelijke basis. Het CAft ontvangt de concept-begroting ook, zodat het zijn eerste reactie kan geven. De regering heeft daarna gelegenheid om veranderingen in de concept-begroting aan te brengen. Dit traject moet eind augustus zijn afgerond, zodat de begroting naar het parlement kan worden gestuurd.
Minister Maduro geeft aanvullend aan dat de begroting 2022, dus van dit jaar, op 5 april door het parlement is goedgekeurd. De gouverneur heeft deze begroting op 13 april ondertekend en de begroting is op 20 april gepubliceerd in de Landscourant. De begroting 2022 heeft veel aandacht gekregen van het CAft en de Raad van Advies. In de begroting van 2022 was het financieringstekort 536 miljoen florin lager dan in de begroting van 2020.