Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad – Het kopen, gebruiken en verkopen van tabaksproducten is vanaf maandag verboden voor personen van 21 jaar en jonger. Roken in het openbaar vervoer is vanaf die datum ook verboden. Bij overheidsdiensten en instanties geldt een verbod op de verkoop van tabaksproducten.

F18 ARU TabakVolgens cijfers van de overheid rookt 13 procent van de bevolking die ouder is dan 20 jaar. Daarnaast roken mensen in hun omgeving mee. De minister van Volksgezondheid en Directie Volksgezondheid (DVG) voeren het nationaal preventieplan voor de gezondheidszorg in, dat gericht is op een betere kwaliteit van leven. De bevolking moet gezonder worden, actiever worden en gezonder eten. Het beperken van het gebruiken van tabaksproducten moet helpen om dit doel te bereiken.
De tabakswet, officieel de Landsverordening Beperking Tabaksproducten (AB 2016 no.41), treedt vanaf 2 mei in werking. Het parlement heeft de wet vorig jaar oktober unaniem goedgekeurd. In de wet staat een aantal situaties die verboden zijn. Naast de leeftijdsgrens van 21 jaar (vanaf 22 jaar is tabak wel toegestaan) is het verboden om in het openbaar vervoer te roken. Onder openbaar vervoer worden grote bussen, kleine bussen, taxi’s en andere vormen van transport gerekend. Het Korps Politie Aruba gaat de controle doen en de wet handhaven. Wie zich niet aan deze wet houdt, kan een boete krijgen. Met het verbod worden passagiers beschermd en het zorgt voor een betere kwaliteit van het openbaar vervoer.
Tabaksproducten mogen niet meer worden verkocht of beschikbaar worden gesteld bij instanties en bij overheidsdiensten. Dit verbod geldt voor alle overheidsdiensten, voor medische instanties, cultuurinstellingen, sportinstellingen en het onderwijs.
De minister van Volksgezondheid doet een beroep op bedrijven en op vergunninghouders om zich aan de tabakswet te houden. Wie vragen heeft, kan hiervoor terecht bij DVG. Het beleid van de regering is erop gericht om de samenleving gezonder te krijgen. Dit vergt volgens de minister een verantwoordelijkheid van alle burgers en de toezegging om de eigen gezondheid beter te beschermen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).