Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De impasse tussen 24ora.com en minister-president Evelyn Wever-Croes (MEP) is niet opgelost. Tijdens een persconferentie deze week zei de premier dat ‘we tot de conclusie zijn gekomen dat er geen censuur op Aruba is’. Journalist Andreina Morillo Bacalao wil dat de premier dit rectificeert, want ‘we zijn niet tot die conclusie gekomen’.

F17Journalist Andreina Morillo Bacalao 24oraMorillo Bacalao hoorde maandag de verklaring van de premier, die verwees naar een gesprek dat ze op 20 april met de journalist heeft gehad. Daarop besloot Morillo Bacalao om de premier een brief te sturen. Ze bedankt Wever-Croes daarin voor het gesprek. ,,Bepaalde kwesties zijn aan de orde gesteld die van belang zijn voor zowel de Arubaanse gemeenschap als de pers in het algemeen. Ik ben echter van mening dat we geen enkele conclusie hebben bereikt over censuur. Tijdens het gesprek heeft elke partij haar punten gepresenteerd, maar we hebben geen overeenstemming bereikt.” De journalist wil dat de premier deze verklaring corrigeert. ,,Vrijheid van meningsuiting en informatie is voor iedereen, het zijn grondrechten waarover niet onderhandeld kan worden. De samenleving moet ze uitoefenen en overheden moeten ze garanderen en beschermen.” Aan die situatie is volgens de journalist niets veranderd, ook niet tijdens het gesprek met de premier.

Na het gesprek met de journalist gaf de minister-president op 25 april een persconferentie. Daarin noemde Wever-Croes niet de naam van de journalist, maar ze reageerde wel op een publicatie van Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). In die publicatie wordt Aruba in een negatief daglicht gesteld met de stelling dat er sprake is van censuur. Morillo Bacalao is lid van SIP en heeft ze een kopie gestuurd van haar klacht die ze heeft ingediend bij de gouverneur. Die klacht heeft te maken met het uitsluiten van 24ora.com als pers.

De premier vertelt dat ze, nadat ze de publicatie had gelezen, contact heeft opgenomen met SIP. ,,De regering wil de kans krijgen om de andere kant van de medaille te laten zien. We leven in een democratisch land en daar hoort persvrijheid bij. Als de indruk is gewekt dat dit niet het geval is, dan willen we dat herstellen.” De premier heeft SIP verteld hoe Aruba met pers omgaat en dat persvrijheid en transparantie serieus wordt genomen. ,,De regering heeft op meerdere manieren contact met de pers, onder andere via Facebook, een online krant met regeringsnieuws, persconferenties en interviews. We hebben SIP uitgenodigd voor een vergadering om te praten over de publicatie.”

Tijdens de persconferentie gaf de premier aan dat de klacht en de publicatie betrekking hebben op één medium, 24ora.com. ,,De regering beschouwt dit als een geïsoleerd geval. 24ora.com heeft de kans gekregen om hun berichtgeving te herstellen en besloten om dit niet te doen. Dat is hun keuze, maar dan is het ook de keuze van de regering om dit medium uit te sluiten.” De premier legde kort uit dat een persbericht foutief is aangepast en incorrect is gepubliceerd. Ook is er een video gemaakt waarvan de inhoud als pornografisch kan worden beschouwd en waarbij haar gezicht is gebruikt. ,,Dit is satire. Elk medium heeft het recht om dit te doen, maar de regering wil niet met ze werken.”

Volgens Wever-Croes werkt de pers binnen regels en plichten. Zolang ze zich aan die eigen regels houden, zal de regering vragen beantwoorden en informatie verstrekken. Wie zich buiten die regels begeeft en niet meer ethisch werkt, krijgt van de regering niet dezelfde behandeling als andere media. Dat is wat ze ook in het gesprek met SIP naar voren wil brengen.

 

Foto 24ora


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).