Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De begroting 2022 is op 20 april gepubliceerd in de Landscourant. Nu gaat het College Aruba financieel toezicht (CAft) een officiële mening geven over de begroting 2022.

caftDat laat de minister van Financiën weten. Ze stuurt de begroting naar het College. Het CAft is wettelijk verplicht om als toezichthouder een mening te geven over de begroting. Het parlement heeft de begroting 2022 onlangs goedgekeurd, daarna is de begroting door de gouverneur ondertekend en gepubliceerd.
De begroting 2022 is goedgekeurd met twee nota’s van wijziging, die ervoor moeten zorgen dat de begroting beter aansluit bij de aanbevelingen van het CAft en de Raad van Advies. In de eerste nota van wijziging staat dat het tekort is verlaagd met 63,8 miljoen florin, door de kosten van services en diensten te verlagen en de opbrengsten van staatsbedrijf Setar en de salarissubsidie van SVB toe te voegen. In de tweede nota van wijziging staan de financiële effecten van de hervormingen uit het Landspakket, met onder andere inkomsten voor het Fonds Criminaliteit. Zo wordt de grens van Aruba beter beschermd.
Het begrotingstekort is 306 miljoen florin lager vergeleken met 2021 en 536 miljoen florin lager dan in 2020. De begroting 2022 is goedgekeurd met een tekort van 228 miljoen florin. Het tekort is ontstaan door de pandemie, want Aruba sloot 2019 af met een overschot van 3,9 miljoen florin


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).