Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Lerarenvakbond Simar ziet in het vonnis van de rechter ‘genoeg mogelijkheden om door te gaan met opkomen voor ons recht’. Dat zei voorzitter Josephine Albertus gisteren tijdens een persconferentie waarin de bond reageert op het opgelegde stakingsverbod.

arusimarVolgens Albertus mag Simar wel degelijk oproepen om te staken. ,,Het hangt alleen af van het doel van de staking. We mogen niet de uren compenseren die we in 12,6 procent salaris te weinig krijgen uitbetaald. Maar staken om ons ongenoegen te uiten, dat mag wel. En het onderwijsveld is absoluut niet tevreden.”
Simar ziet het ongenoegen groeien, omdat de werkgever - de overheid - geen rekening houdt met het welzijn van de werknemers. ,,Als je 22 maanden lang op je salaris wordt gekort en er is nog steeds geen datum waarop de korting wordt ingetrokken, dan houdt de werkgever geen rekening met de werknemer.” De vakbond ziet bovendien dat de overheid nog steeds de bevolking verkeerd informeert. ,,Het parlement heeft deze maand de begroting goedgekeurd en daarin is opgenomen dat de post personeelskosten toeneemt. Hoe kan die post toenemen als het onderwijs moet worden gekort op salaris? Dat is tegenstrijdig.”
De voorzitter geeft nog een voorbeeld van ongenoegen. Vakbondsleden die hebben gestaakt, krijgen minder geld uitbetaald. ,,De uren die ze hebben gestaakt, krijgen ze niet uitbetaald. Het wordt plichtsverzuim genoemd.”
Simar ziet genoeg reden om door te gaan met actievoeren en kondigt aan dat de strijd doorgaat. Dat doet de vakbond overigens wel alleen. Albertus legt uit dat elke vakbond opkomt voor andere belangen. ,,Er zijn vakbonden die staan voor staatsbedrijven en vakbonden die staan voor de overheid. Die rechtsposities zijn verschillend. Dus de strijd van elke vakbond is anders.” Ondanks dat de vakbonden los van elkaar gaan strijden, hebben ze volgens Albertus wel onderling contact.
De voorzitter had nog een boodschap voor de leden: ,,Geniet van de welverdiende vakantie. Laad op, want er komen nog moeilijke dagen aan.”
In het vonnis van het gerecht in eerste aanleg staat dat het intrekken van de 12,6 procent op dit moment voor Aruba redelijkerwijs niet haalbaar is. ,,Dit zal ernstige financiële gevolgen hebben voor de hele samenleving.” De vakbonden Simar en Seppa mogen dus niet staken om af te dwingen dat het Land Aruba de 12,6 procent intrekt en weer 100 procent uitbetaald.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).