Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Arubaanse studenten die in Nederland gaan studeren, komen vanaf 2023 in aanmerking voor studiefinanciering via de basisbeurs. Dat is door staatssecretaris Alexandra van Huffelen bevestigd in een brief aan de Staten, waarin ze reageert op vragen van fractieleider Mike Eman (AVP).

TUIVan Huffelen verwijst naar de plannen in het regeerakkoord om de basisbeurs vanaf 2023 weer in te voeren. ,,Arubaanse Nederlanders die in Nederland komen studeren komen - net als alle andere Nederlandse studenten - in aanmerking voor studiefinanciering. De studenten uit Aruba kunnen dus, als de basisbeurs terugkeert in 2023, hier ook aanspraak op maken.”
De staatssecretaris laat ook weten dat Arubaanse studenten die op Aruba gaan studeren of elders buiten Nederland, niet voor de basisbeurs in aanmerking komen. ,,Zij kunnen een beroep doen op de regelingen voor studenten die vanuit de Arubaanse overheid worden aangeboden.”
De brief van Eman is gedateerd van 7 januari en nu pas beantwoord. Van Huffelen biedt daar haar verontschuldigingen voor aan. ,,De reactie op uw brief vergde wat meer tijd. Vanwege de inhoud van de brief heeft de minister-president mij verzocht de beantwoording op mij te nemen.” Ze reageert op de stelling van de AVP-fractieleider dat onderwijs van groot belang is, zeker in kleine gemeenschappen die afhankelijk zijn van de capaciteit en inzet van de eigen mensen. ,,Ik onderschrijf dat volledig. Onderwijs is een randvoorwaarde om te komen tot een goed opgeleide beroepsbevolking. Het is ook de basis voor economische groei en voor een goed leefklimaat met kansen voor iedereen.”
De AVP had aan Van Huffelen voorgesteld om bij de herinvoering de basisbeurs een koninkrijksbrede werking te geven en deze studiefinanciering ook mogelijk te maken voor Arubaanse studenten die niet in Nederland gaan studeren. Van Huffelen geeft in haar antwoord echter aan dat dit niet het geval is.
In een reactie laat Eman weten dat de AVP tevreden is over het antwoord van de staatssecretaris. ,,Het was helemaal mooi geweest als Arubaanse studenten die elders dan in Nederland gaan studeren, ook in aanmerking zouden komen voor de basisbeurs. Voor die koninkrijksbrede interpretatie is Den Haag kennelijk nog niet klaar.” Eman noemt de toezegging die voor Arubaanse studenten in Nederland geldt, al winst en consistent met de gehanteerde toegang tot studielening in Nederland voor Arubaanse studenten die aldaar hun studie volgen.
Eman had in zijn brief aan de Nederlandse regering erop gewezen dat de basisbeurs voor Arubaanse studenten een welkome verlichting zou zijn, om het probleem van oplopende studieschulden op te lossen. Het zou ook een stimulans zijn voor afgestudeerde Arubanen om naar Aruba terug te keren.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).