Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De bevolking betaalt niet vanaf vandaag een eigen bijdrage voor medische kosten. Het was wel de bedoeling dat deze regeling per 1 april zou ingaan. Het Uitvoeringsorgaan AZV laat echter weten dat het nationale decreet nog niet klaar is.

ARA AZVDe aanstaande invoering van de eigen bijdrage leidde in de afgelopen dagen tot de nodige opmerkingen in de samenleving. Mensen vroegen zich af of de eigen bijdrage nu wel of niet vanaf 1 april moet worden betaald. AZV besloot gisteren om daarop te reageren, om de ‘paniek’ in te dammen. De verzekeraar kwam met een publieke verklaring.
De eigen bijdrage die de bevolking moet betalen voor het afnemen van medische zorg en een aanpassing van de lijst van goedgekeurde medicijnen, staan vermeld in artikel 22 van de wet AZV. In deze wet staat ook dat het Landsbesluit pas in werking kan treden, als het door het parlement is goedgekeurd. Volgens AZV heeft het parlement het nationale decreet echter nog niet ontvangen. De verzekeraar kan ook niet aangeven wanneer dit zal zijn en weet dus ook niet wanneer de eigen bijdrage wel wordt ingevoerd.
De directeur van AZV, Edwin Jacobs, was op 9 maart aanwezig in Cas di Cultura, bij een informatiesessie voor zorgverleners. Hij had daar aangegeven dat het nationale decreet vertraging had opgelopen. ,,Het is niet zeker dat de datum van 1 april wordt gehaald, aangezien het nationale decreet nog niet eens bij de Raad van Advies is.” Jacobs gaf toen aan dat 1 mei wellicht haalbaar is, maar ook die datum kon hij niet garanderen. ,,Het decreet moet eerst bij het parlement zijn, dan pas is het mogelijk om een datum aan te geven.”
Nog eerder dit jaar, op 17 januari, sprak de verzekeraar met de Commissie Volksgezondheid van het parlement. AZV presenteerde toen het Plan 2022 ‘Hervorm om te garanderen’. In dit plan benoemt AZV diverse mogelijkheden om tot de verplichte 60 miljoen florin aan bezuinigingen te kunnen komen. Dit zijn bezuinigingen die aan het AZV zijn opgelegd. Na de presentatie in het parlement werd de informatie aan de pers geven, zodat daarmee het grote publiek werd bereikt en geïnformeerd over de maatregelen die eraan gaan komen. Daarna werden alle zorgverleners via een brief op de hoogte gesteld.
AZV zegt nu dat een plan opstellen de eerste stap is, maar dat een plan uitvoeren iets anders is. ,,Een plan aankondigen wil niet zeggen dat het al klaar is om te implementeren. Er zijn procedures die moet worden gevolgd.” De verzekeraar merkt in de publieke verklaring ook op dat er vanuit de zorgsector zorgen zijn geuit over de invoering van de eigen bijdrage. ,,Dat komt omdat de zorgsector uitgaat van het plan zoals het is aangekondigd. Maar zo is het niet. AZV heeft het plan bekendgemaakt om transparant te zijn.” Het is volgens de verzekeraar belangrijk om te realiseren dat elke verandering een juridisch traject en een technisch traject kent. ,,Juridisch kan een plan wel op een bepaalde datum ingaan, maar technisch moet het ook haalbaar zijn”, zo sluit AZV de verklaring af.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.