Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Politievakbond SPA mag zijn leden niet oproepen om maandelijks 22 uur minder te werken om de 12,6 procent salariskorting te compenseren. Het gerecht in eerste aanleg van Aruba verbiedt deze vorm van staken.

ARUpolisDat was gisteren de uitspraak in het kort geding dat door het Land Aruba was aangespannen tegen SPA.
De rechtszaak tegen de politievakbond gaat over hetzelfde thema als het kort geding tussen het Land Aruba en lerarenvakbond Simar. In het kort geding van de onderwijsbond gaf de rechter aan dat het Land meer informatie moest verstrekken om in de zaak tot een vonnis te kunnen komen. Beide partijen stemden ermee in om zich ‘bij akte nader uit te laten’. Eerst kreeg het Land Aruba de gelegenheid om extra informatie aan te dragen, daarna was het aan de vakbond Simar om daarop te reageren. Dat laatste is gisteren gebeurd. Die procedure is op dit moment gaande.
Opmerkelijk is het dan ook dat het Land Aruba tijdens het kort geding tegen SPA direct om een vonnis vroeg. De rechter gaf ook hier beide partijen de gelegenheid om zich ‘bij akte’ aan te sluiten bij de weg die Simar bewandelt. De politievakbond stemde daarmee in, maar het Land Aruba niet. Dit keer werd de keuze gemaakt om een uitspraak te krijgen op basis van de informatie die nu beschikbaar is.
Volgens het gerecht in eerste aanleg is Aruba gebonden aan de voorwaarde die Nederland stelt om - in ruil voor het ontvangen van financiële steun - de overheidsuitgaven te verminderen en de personeelskosten te verlagen. Aan die voorwaarde wordt sinds 1 mei 2020 voldaan door 12,6 procent te korten op de salarissen van ambtenaren. Op dat moment werd het gezien als een tijdelijke oplossing in verband met de covidcrisis. Het korten op salarissen is echter een inbreuk op het eigendomsrecht van de vakbondsleden. Dat betekent dat het Land met een structurele oplossing moet komen die deze tijdelijke oplossing vervangt. Het Land erkent dat er inbreuk wordt gemaakt op het eigendomsrecht, maar vindt ook dat dit nog steeds te rechtvaardigen is. De rechter merkt op dat het steeds dringender wordt om wel met een structurele oplossing te komen.
,,Het Land Aruba heeft in dit kort geding (tegen SPA, red.) niet duidelijk gemaakt of er structurele plannen aankomen en wanneer”, stelt de rechter vast. Aangezien het Land Aruba zich in deze zaak niet ‘bij akte nader wilde uitlaten’, gaat de rechter ervanuit dat het Land Aruba ‘niet binnen afzienbare tijd met een structurele oplossing zal komen’.
De rechter richtte zich daarom op de vraag of de politie mag actievoeren om druk uit te oefenen om die structurele oplossing te bereiken. Het oordeel is: nee. Van een stakingsverbod is geen sprake, maar staken om het doel van de 12,6 procent te bereiken mag niet. De politie moet de normale werktijden in acht nemen.
In het vonnis legt de rechter uit dat een staking van de politie maatschappelijk gezien noodzakelijk moet zijn. De politie voerde op 18 februari actie door twee uur lang niet aan het werk zijn, maar ‘in vergadering’ te zitten. Tijdens die vergadering zorgde het KPA voor een minimale bezetting op het werk. Daar ging de rechter mee akkoord, want door de minimale bezetting te houden, is de veiligheid van het land gewaarborgd.
De rechter vindt het echter aannemelijk dat deze werkonderbreking van twee uur niet van tijdelijke aard is, maar dat de vakbond SPA zich wil aansluiten bij de andere vakbonden die 22 uur per maand minder werken zolang ze op het salaris worden gekort. De rechter ziet dit als een staking voor onbepaalde tijd. Als de politie dat doet, worden bepaalde controlerende en handhavende politietaken niet uitgevoerd. Dat houdt in dat het politieapparaat niet meer volledig functioneert en dat de politie niet voldoende zichtbaar zal zijn. Daarmee komen de openbare orde en de nationale veiligheid in het geding. Daar steekt de rechter een stokje voor.
De SPA krijgt geen dwangsom opgelegd, want de rechter vertrouwt erop dat het verbod wordt nageleefd.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.