Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Tijdens het Pitch & Switch Event van Trash2Cash zijn 24 plannen gepresenteerd die te maken hebben met duurzaam afvalbeleid.

ARUparkietenbosEen panel gaat de inhoud van de plannen analyseren en inventariseren wat praktische en uitvoerbare oplossingen zijn om uiteindelijk de dump van Parkietenbos te kunnen sluiten.
Want dat is het doel van de overheid, zo laat minister Ursel Arends (Raiz) van Natuur weten.
Het pitchevenement werd op 22 februari door de overheid aangekondigd. Dat leverde 34 aanmeldingen op van bedrijven en personen die hun plan wilden pitchen. Na een selectie kregen 24 aanmelders de kans om daadwerkelijk aan het Pitch & Switch Event mee te doen en hun plan voor een panel te presenteren. De regering wil met deze aanpak - door met commerciële belangengroepen samen te werken - een nieuwe stap zetten om tot duurzaam afvalbeleid te komen.
De opdracht aan de deelnemers was niet alleen om hun idee te presenteren. Ze moesten ook aangeven hoe ze met de overheid willen samenwerken en wat ze nodig hebben om hun plan op het gebied van hergebruik, recycling en het verminderen van afval te kunnen uitvoeren. Het is voor minister Arends duidelijk dat de milieuwetgeving moet worden aangepast. Eerst moet er echter een stevige fundering zijn. Als de infrastructuur goed is, kan naar de wetgeving worden gekeken. In die fase worden ook de diverse organisaties betrokken.
Drie panelleden beoordeelden alle presentaties: Greg Peterson, Paul Kibbelaar en Stanley Brown.
Peterson, die onder andere voorzitter is van de Aruba Birdlife Conservation, reageerde na afloop erg positief. ,,Ik zie de laatste jaren een mooie ontwikkeling. Veel ondernemers beginnen na te denken over het afvalprobleem en de aspecten die daarbij horen. Als we in staat zijn om een nationaal team samen te stellen, moet het mogelijk zijn om tot beleid te komen. Dat kan pragmatisch, innovatief en duurzaam zijn. Zo gaan we stap voor stap in de goede richting om Parkietenbos definitief te sluiten.”
Paula Kibbelaar heeft gewerkt voor de Universiteit Aruba en is verbonden aan lerarenopleiding IPA. ,,Binnen IPA is de sector Natuur & Techniek bezig om dit sociaal-maatschappelijk probleem aan te pakken. We gaan het thema opnemen in lesmaterialen. Docenten worden zich zo bewust van wat er op dit moment gaande is op Aruba en geven de kennis door aan de leerlingen. Het is echter niet alleen een probleem van Aruba, het is een wereldwijd probleem. Wij moeten ervoor zorgen dat de toekomstige generatie zich hiervan bewust is. Met het Pitch & Switch Event is het mogelijk om state-of-the-artdata door te geven aan de nieuwe generatie.”
Het derde panellid, ondernemer Stanley Brown, was kort en krachtig. ,,Alle aanwezigen die een presentatie hebben gegeven, hebben zelf kinderen. Het besef is er dat we iets moeten doen. De gepresenteerde plannen komen vanuit het hart van de mensen.”
,,Trash2Cash is geen belofte vanuit de regering om financieel bij te springen. We werken mee aan het vinden van oplossingen zodat we uiteindelijk Parkietenbos kunnen sluiten”, zegt minister Arends. Wat hem betreft gaan de activiteiten op het gebied van hergebruik en de circulaire economie zo snel mogelijk van start.
Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) was bij het Pitch & Switch Event, samen met verschillende andere ministers. Ze vond de presentaties zeer interessant en heeft er alle vertrouwen in dat de plannen heel ver kunnen komen. ,,De plannen zijn zeer positief. Zowel grote gevestigde bedrijven als kleine bedrijven presenteerden hun plannen. We kunnen dit zeker zien als bouwstenen voor het afvalbeleid dat minister Arends voor ogen heeft.”
De premier merkte wel op dat er nu moet worden nagedacht over het aanpakken van de verschillende manieren hoe men met afval omgaat. ,,We moeten ook bekijken wat realistisch is, gezien de kleine schaalgrootte van Aruba. Dit is cruciaal voor het afvalbeleid van de regering. Onze volgende stap is om tot een ‘waste policy’ te komen.
www.trashtocasharuba.org


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.