Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba blijft voorlopig het enige land in het Koninkrijk dat geen ombudsman en kinderombudsman heeft. Met 11 stemmen tegen en 10 stemmen voor, heeft het parlement gisteren niet ingestemd met de verankering van de ombudsman in de Staatsregeling.

ombudsmanAVP, Acction21 en MAS stemden tegen. Parlementsvoorzitter Edgard Vrolijk kon zijn teleurstelling niet verbergen. Na het debat en voordat het stemmen begon, gaf hij het parlement uitleg over zijn stem. ,,Ik stem voor, omdat deze wet in het belang is van de bevolking. Daar is het parlement voor, om te handelen in het welzijn van de mensen die we vertegenwoordigen. We hebben het hier niet over een politieke wet, het gaat om de ombudsman. Dit is geen politieke benoeming. Maar vandaag hebben we heel veel politieke argumenten gehoord.”
Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) betreurt het dat het parlement tegen stemde. ,,Het is een enorme domper op zo’n belangrijke stap. De tegenargumenten van AVP, Acction21 en MAS zijn kinderachtig. Maar we gaan door”, zei ze in een reactie tegen het Antilliaans Dagblad.
,,Het begon als een hoopvolle dag. Het parlement behandelde de wet om de ombudsman te verankeren in onze Staatsregeling. De ombudsman is in september 2020 via een landsverordening (LV) al ingesteld, de wetgeving is er dus al.” De premier vervolgde dat de procedure van de benoeming en de vereisten die aan de ombudsman worden gesteld, niet in de LV staan, maar in de Staatsregeling zouden worden opgenomen. ,,Die wijzigingen in de Staatsregeling zijn vorig jaar februari behandeld. Die behandeling is helemaal afgerond, totdat op het einde diverse amendementen werden ingediend. Toen werd de behandeling geschorst, omdat de amendementen naar de Raad van Advies werden gestuurd.” Volgens de premier wilde de Raad van Advies geen advies geven, omdat ze al genoeg adviezen over dit thema hebben gegeven.
De premier zei tegen Antilliaans Dagblad dat ze gisteren aan het begin van de behandeling tegen de Staten heeft gezegd dat het nu aan hen is. ,,Aruba heeft als enige land in het Koninkrijk geen ombudsman. De LV is unaniem goedgekeurd, zelfs als initatief-wetgeving. Nu is het aan het parlement om ermee akkoord te gaan dat de wetgeving in de Staatsregeling komt. Maar helaas bleek dat er geen politieke volwassenheid is.” Wever-Croes noemt specifiek de AVP-fractie die probeerde om de behandeling te vertragen door om een derde ronde vragen. ,,Dat is alleen mogelijk als alle 21 parlementariërs aanwezig zijn. Maar fractieleider Mike Eman was er niet. Dus ze maakten hun eigen verzoek onmogelijk.”
Vrolijk kreeg tijdens zijn uitleg waarom hij voor de wet stemde, van diverse kanten opmerkingen toegeroepen. Maar hij liet zich niet kennen. De parlementsvoorzitter benadrukte dat drie onafhankelijke instanties op basis van een vastgestelde profielschets - die het parlement opstelt - een voorstel doen voor een kandidaat om ombudsman te worden. Die instanties zijn de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en het Gemeenschappelijk Hof van justitie. Het is aan het parlement om deze kandidaat goed te keuren, met een twee derde meerderheid. ,,Vandaag heb ik argumenten gehoord waaruit blijkt dat er parlementariërs zijn die vinden dat deze drie instanties MEP zijn. Door zulke argumenten te gebruiken, gaan we als parlement voorbij aan de belangen van de bevolking.”
,,De voorzitter krijgt altijd de schuld als een wet niet wordt aangenomen”, reageerde Vrolijk na afloop op vragen van 24ora.com. ,,Ik heb me tijdens het debat aan de regels gehouden, maar dat moeten de parlementariërs ook doen. Deden ze dat niet, dan wees ik daarop. Dat werd me niet altijd in dank afgenomen. Maar dat is wel mijn taak als voorzitter.” Vrolijk vindt dat het parlement heeft laten zien dat partijbelangen en politieke belangen het winnen van het algemeen belang.
Zowel de parlementsvoorzitter als de premier merkten op dat ze blijven doorgaan met de ombudsman. ,,De punten die we in de Staatsregeling wilden opnemen, gaan we nu in de LV zetten. Dat zal een paar weken duren. Daarna gaat het alsnog naar de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en naar het Gemeenschappelijk Hof van justitie. En dan komt de benoeming toch terecht bij het parlement”, aldus de premier.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.