Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) betwist dat er een milieueffectrapportage (MER) is gemaakt voor hotelontwikkeling in Sero Colorado.

ARUmerDe stichting heeft zich aangesloten bij een rechtszaak van een groep buurtbewoners tegen de Arubaanse regering, die het hotelproject goedkeurde.
De stichting maakte dit gisteren bekend. De natuurbeschermingsorganisatie is niet tegen economische ontwikkeling van het eiland, maar wil dat dit op duurzame wijze gebeurt om de integriteit van de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen op lange termijn te waarborgen. Aangezien er geen maatregelen zijn genomen voor een duurzaam beheersysteem voor de operationele fase, stelt de FPNA dat er geen MER is gemaakt.
De stichting beheert natuurgebieden en focust zich op behoud, bescherming en herstel van de biodiversiteit. FPNA is bezig om over te stappen van een parkmanagementorganisatie naar een moderne natuurbehoud- en -beheerorganisatie. Dat houdt in dat de aandacht ook uitgaat naar natuurbehoud buiten de beschermde gebieden. Achter de schermen heeft FPNA het afgelopen jaar continu samengewerkt met verschillende belanghebbenden om vernietiging van natuur buiten de beschermde gebieden te stoppen of te beperken. De stichting gaat de dialoog aan met belanghebbenden. De overheid is een gesprekspartner, maar als deze niet thuis geeft, kiest de stichting voor de juridische weg om verdere vernietiging van de natuur te stoppen of te verminderen.
Momenteel wordt in Sero Colorado het grote all-inclusive hotel van Three Rivers Real Estate gebouwd. Dat ligt een paar honderd meter verwijderd van de Marine Protected Area (MPA) Sero Colorado. Het hotel zal directe en indirecte gevolgen hebben voor het mariene ecosysteem en de biodiversiteit van de MPA. FPNA verwijst naar het onderzoek van Carmabi over de staat van de Arubaanse koraalriffen. In dat rapport staat dat juist dit gebied het enige resterende gebied met riffen is dat in gezonde staat verkeert. Om die reden heeft de stichting zich aangesloten bij de rechtszaak van de buurtbewoners.
Volgens de stichting is het hotelproject goedgekeurd op basis van een MER, geproduceerd door Sustainable Solutions Consulting, die niet grondig en transparant is uitgevoerd en die ook niet voldoet aan de acht criteria die door de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu zijn opgesteld. Het rapport telt 22 pagina’s en is volgens FPNA mager en gebrekkig. De overheid heeft de MER goedgekeurd, om de criterialijst snel te kunnen afvinken en de benodigde bouwvergunningen te kunnen afgeven. De milieueffecten van het ontwikkelingsproject worden echter niet verminderd of beperkt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.