Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De dump van Parkietenbos is een serieus probleem, maar kan op dit moment niet worden gesloten. ,,Dan verplaats je het afvalprobleem naar een andere wijk”, zegt Natuur-minister Ursell Arends (Raiz). Zijn ministerie is wel actief bezig met juridische stappen tegen degenen die opzettelijk brand stichten op de dump.

F18 ARU parkietenbosVolgens de minister worden de meeste branden op de vuilnisstortplaats Parkietenbos opzettelijk aangestoken. Het gaat om politieke tegenstanders die druk willen leggen op de regering. Maar het kunnen ook slechte bedoelingen zijn van individuen. Arends sluit uit dat de branden opzettelijk door Serlimar worden aangestoken. ,,Het kan wel gebeuren dat medewerkers een brand veroorzaken als ze afval verplaatsen.” Eind deze week woedde er weer brand.
,,Brandstichten op de dump is een strafbaar delict”, waarschuwt de minister. Zijn ministerie is bezig om stappen te ondernemen om brandstichtingen in de toekomst te voorkomen. ,,We zijn ook bezig om de daders aan te pakken en te vervolgen.” Het is medewerkers van zijn ministerie vorige week gelukt om foto’s te maken van personen die opzettelijk brand stichtten op Parkietenbos. Het was volgens Arends niet moeilijk om door middel van de foto’s te achterhalen wie de daders zijn. ,,We zijn bezig om meer bewijs te verzamelen van dergelijke strafbare feiten.” Arends wil de daders aanpakken, omdat de branden moet stoppen. De gezondheid van bewoners in de wijk is in het geding en de schade die aan het milieu wordt toegebracht is te groot.” Brand stichten wordt niet meer getolereerd en bij het Openbaar Ministerie worden klachten ingediend. Dat is volgens de minister de enige manier om de autoriteiten hun werk te laten doen.
Naast de juridische aanpak wil Arends Parkietenbos en Serlimar weer gezond krijgen. Hij werkt aan een modern afvalbeleid en meer aandacht en bewustwording voor hergebruik en recyclen. het scheiden van afval moet ook binnenkort gaan starten, zodat de berg van Parkietenbos niet meer groeit. De minister zegt dat hij kan rekenen op de steun van experts en dat ook de private sector actief meedenkt. ,,We hebben te maken met uitdagingen op het gebied van afvalverwerking en een andere grote uitdaging is dat er geen geld is. We hebben de hele samenleving nodig om te begrijpen waar we nu staan en waar we naar toe willen.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.