Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De apotheker rekent voor elk recept 2 florin. Een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) kost de AZV-verzekerde een eigen bijdrage van 15 florin. Een labtest kost 1 florin. Patiënten gaan een eigen bijdrage betalen, omdat het Uitvoeringsorgaan AZV kosten moet besparen.

ARUazvAZV heeft op 15 mei 2020 van de Rijksministerraad de opdracht gekregen om hervormingen door te voeren. Het Uitvoeringsorgaan heeft de keuze gemaakt om het verzekeringspakket aan te passen, een efficiëntieslag te maken in de medische sector en andere instrumenten te introduceren om kosten te besparen. Verzekerden krijgen dit jaar met meerdere veranderingen te maken. Ze treden in werking zodra de wetgeving is aangepast.
Voor het gebruiken van medicijnen gaat de patiënt een eigen bijdrage betalen. Het tarief is 2 florin voor elk medicijn. AZV verwacht dat deze wetgeving per 1 april ingaat. Een voorbeeld: als de huisarts drie recepten voorschrijft, betaalt de verzekerde bij de apotheek drie keer 2 florin.
Paracetamol en dica zijn voortaan alleen te koop bij apotheek. De huisarts zal er geen recept meer voor uitschrijven. Sommige medicijnen moeten door de huisarts worden voorgeschreven, maar de patiënt krijgt ze alleen tegen betaling mee bij de apotheek. Op de website van AZV staat de lijst van medicijnen die niet meer worden vergoed en waarvoor een eigen bijdrage geldt.
AZV zal alleen medicatie vergoeden als ze zijn voorschreven door een hulpverlener die daartoe gerechtigd is.
Bij de SEH gelden straks ook tarieven. Wie een bezoek brengt aan de SEH, betaalt een eigen vergoeding van 15 florin. AZV vergoedt de rest van de kosten. De wetgeving die hierbij hoort, zal in de loop van 2022 in werking treden. Patiënten die zich melden bij de Huisartsenpost (HAP), betalen eveneens 15 florin voor een consult. Met deze maatregel hoopt AZV dat patiënten zich wat bewuster worden of ze naar de SEH of HAP moeten gaan, of dat ze net zo goed de volgende dag naar de eigen huisarts kunnen gaan.
Patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist, betalen 5 florin voor elk consult. Deze eigen bijdrage moet aan de specialist worden betaald voorafgaand aan het consult.
Ook laboratoriumtesten zijn niet meer gratis voor verzekerden. Voor elke test die het laboratorium uitvoert, moet de patiënt 1 florin betalen. Als een huisarts twee testen aanvraagt, moet twee keer 1 florin worden betaald. Ook deze wetgeving zal in de loop van 2022 klaar zijn.
Aruba kent sinds 1991 de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV). Het idee voor een algemene ziektekostenverzekering begon echter al in 1988. Wie toen ziek werd en een goede particuliere ziektekostenverzekering had, kon zich laten helpen. Anderen waren verzekerd via hun werkgever, waren onverzekerd of kregen medische hulp via de PPK-kaart (een overheidskaart). Aruba veranderde dit door elke burger het recht te geven op een ziektekostenverzekering. Het parlement nam de wetgeving in 1991 unaniem aan. Het voorbereiden van de praktijk duurde echter nog jaren. In 2001 werd de AZV echt geïntroduceerd.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.