Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De coalitiefracties hebben de aanvullende begroting 2021 goedgekeurd. AVP en de andere oppositiefracties stemden tegen.

ARUavpAVP-parlementariër Gerlien Croes laat weten dat haar fractie tegen deze begroting stemde, net als de andere oppositiefracties. ,,Het is cru dat aan de ene kant ambtenaren moeten demonstreren om hun 12,6 procent salarisverlaging te laten terugdraaien en dat aan de andere kant de overheid 142 medewerkers in vaste dienst neemt. Het College Aruba financieel toezicht herhaalt intussen het advies aan de regering om de 8 miljoen florin, bestemd voor het opvullen van vacatures, terug te draaien.”
Volgens Croes is het niet waar dat deze vacatures alleen worden opgevuld bij essentiële diensten. ,,Wij hebben indicaties dat ook bij andere diensten vacatures worden ingevuld.” De AVP’er heeft het over landsbesluiten voor medewerkers van Directie Volksgezondheid (DVG) waar een nieuwe transportdienst komt. ,,Zo kan de minister van Volksgezondheid makkelijk zijn coördinatoren aan een baan binnen de overheid helpen.” Ze noemt ook een verzoek van de minister van Sociale Zaken om de contracten te verlengen van 53 medewerkers die bij het Sociaal Crisis Plan werken. ,,Er is geen zicht op de salarissen die deze mensen verdienen.”
De minister van Financiën, Xiomara Maduro (MEP), reageerde op uitspraken van de AVP-fractie. Ze laat weten dat ‘het meeste geld bestemd is om personeel aan te trekken voor het Korps Politie Aruba, bewaarders bij het Korrektie Instituut Aruba, de douane en Bureau Rampenbestrijding. Deze diensten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van ons land.” Maduro begrijpt niet waarom er twijfel is over deze vacatures. ,,Is het de bedoeling dat de ordediensten geen nieuw personeel krijgen? Als we geen vacatures invullen, zullen de huidige medewerkers meer moeten overwerken. Dat is niet gezond voor het personeel. De regering heeft de plicht om deze diensten draaiende te houden en daar zijn mensen voor nodig.”