Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Serlimar verkeert in surseance van betaling tot 2 februari 2022. Tot die tijd zal er geen nieuwe directeur voor Serlimar worden gezocht. Dat zegt Milieu-minister Ursell Arends (Raiz).

F17 ARU serlimarmarisolHet parlement kwam deze week bijeen om over de problemen van het afvalverwerkingsbedrijf te praten. Arends kreeg veel vragen.
Fractieleider Marisol Lopez-Tromp (MAS) was vroeger minister van Milieu en had toen de verantwoordelijk over Serlimar. Zij startte in 2020 een onderzoek en wil nu van de bewindsman weten wat het resultaat van dat onderzoek is. Want zij heeft nog geen resultaat gezien. ,,Is het onderzoek nog gaande?”, vroeg ze.
De huidige fractieleider van MAS weet dat de problemen bij Serlimar urgent zijn en dat een oplossing dringend nodig is. Toen zij minister was, bezorgden deze problemen haar vele slapeloze nachten, zei ze. Het was haar doel om corruptie te stoppen.
Serlimar is op dit moment gebaat bij twee oplossingen. Een faillissement of het verlengen van de huidige surseance van betaling. Deze juridische status eindigt op 2 februari 2022. Het bestuur van Serlimar diende in mei 2020 bij de rechter het verzoek in om tot surseance van betaling over te gaan. Zo wilden ze voorkomen dat medewerkers naar huis moesten worden gestuurd. Lopez-Tromp steunde als minister die optie. ,,Want, er was geen geld meer om de medewerkers te betalen. Er was ook geen geld meer om schuldeisers te betalen. Bij een surseance van betaling kunnen geen betalingen worden gedaan zonder goedkeuring van de bewindvoerder.” Het leidde echter tot haar val als minister, want haar standpunt werd door collega-ministers niet gesteund. Nu zegt Lopez-Tromp: ,,Voordat de surseance van betaling afloopt, moet voor Serlimar een oplossing zijn gevonden.”
De fractieleider heeft enkele vragen aan minister Arends gesteld. Op de vraag of er een nieuwe directeur bij Serlimar wordt benoemd, antwoordde de minister dat dit moet wachten tot het einde van de surseance van betaling. Andere vragen die Lopez-Tromp stelde, zijn wat de eisen zijn die aan de nieuwe directeur worden gesteld. Wordt er rekening gehouden met behoorlijk bestuur? Kan de minister uitleggen wat het werk inhoudt van de nieuwe HR-consultant die nu bij Serlimar werkt? Als Serlimar gaat reorganiseren, hoeveel geld gaat dit kosten? Steunt de minister een reorganisatie? Wat heeft de bewindvoerder tot nu toe gedaan om de surseance van betaling te verlengen?
Lopez-Tromp maakte tijdens de openbare vergadering duidelijk dat de surseance van betaling een goede beslissing was. ,,Nu is er meer controle over de manier waarop geld wordt uitgegeven binnen het bedrijf. Zo wordt voorkomen dat er verkeerde beslissingen worden genomen, dat politieke benoemingen plaatsvinden of wanbeleid.” De MAS-leider is er van overtuigd dat, als de rechter indertijd niet akkoord was gegaan met de surseance van betaling, de medewerkers nu geen werk hadden gehad. ,,Daarom wil ik weten wat de eisen en voorwaarden zijn om de surseance van betaling te verlengen.”
De parlementariër wil ook weten wat er wordt gedaan om weer tot een voltallig bestuur te komen. In het bestuur van Serlimar zit nu één persoon, de huidige directeur van Setar. Andere vragen gingen over de tarieven van Serlimar. Gaat de minister de wet aanpassen om tot nieuwe tarieven te komen? Wat doet de minister met het advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft), dat niet wil dat er nog meer geld wordt geïnvesteerd in Serlimar? Hoe wordt de schuld geregeld?
De minister heeft in een reactie aangegeven dat hij eind dit jaar zal antwoorden op de gestelde vragen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.