Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Twee medewerkers van Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA) namen op Bonaire deel aan een regionale workshop over mangroveherstel en herbebossing. Ze gaan de opgedane kennis nu inzetten op Aruba.

mangroveDe workshop werd georganiseerd door Mangrove Maniacs, Stinapa Bonaire, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en het Regional Activity Centre for the Specially Protected Areas and Wildlife (Car-Spaw). Ranger Anthony Koolman en Research & Conservation-manager Giancarlo Nunes waren er namens Aruba bij.
De Arubaanse natuurbeschermingsorganisatie werd in 2020 beheerder van nieuwe beschermde gebieden op Aruba, waaronder mangrovegebieden. Het park is begonnen met herbebossing en start binnenkort ook met mangroveherstel. ,,Om dit goed te kunnen doen, willen we eerst zoveel mogelijk leren van onze collega’s die op dit gebied al tientallen jaren ervaring hebben”, vertelt Nunes.
De workshop duurde een week en was intensief. Koolman en Nunes leerden veel over mangroveherstel op de verschillende eilanden in het Caribisch gebied. Zoals het herstellen van de waterkwaliteit, het vrijmaken van kanalen om de waterstroom te verbeteren en het verwijderen van afval, omdat mangroven helaas vaak worden gebruikt als stortplaatsen. ,,We hebben ook geleerd dat onze collega’s op de andere eilanden te maken hebben met dezelfde bedreigingen die we op Aruba ook ervaren. Namelijk de gevolgen van vervuiling, begrazing, verzanding en bodemerosie die veroorzaakt wordt door niet-duurzame landbouw. Maar ook ontwikkeling en bouw in of nabij afwateringsgebieden. Het heeft allemaal een negatieve invloed op het mangrove-ecosysteem”, stelt Nunes gepassioneerd.
De twee medewerkers van FPNA gingen ook op excursie. Ze bezochten het zwarte mangrovegebied van Lac Bay, waar aan kanaalgraven wordt gedaan om de watercirculatie te verbeteren en de waterkwaliteit te herstellen. Dit gebied is binnen een paar jaar veranderd van stervende in bloeiende mangroven. Vogels en waterleven zijn er teruggekeerd. De deelnemers aan de workshop brachten ook enkele uren door met het snoeien van mangroven om de waterstroom te bevorderen en het planten van witte mangroven in de hoger gelegen, drogere gebieden.
Ranger Koolman keerde enthousiast terug naar Aruba en gaat zijn collega-rangers kennis en vaardigheden bijbrengen. Hij gaat zich ook inzetten voor het herstel van de lokale flora. ,,Ik heb geleerd van professionals en experts van de andere eilanden. Het motiveert me nog meer om de inheemse bomen van Aruba en onze mangroven te herstellen ten behoeve van de natuur en de mensen van Aruba.”
De ABC-eilanden zijn zwaar getroffen door eeuwenlange houtkap, landontginning en begrazing door ezels en geiten. De veldbezoeken aan Echo Bonaire en natuurpark Tera Barra waren voor de deelnemers van de workshop een eyeopener. Deze herbebossingsprojecten zijn met opzet afgeschermd van geiten, omdat zij anders bomen ontbasten en alle zaailingen en andere planten opeten. Deze projecten dragen bij aan het behoud van de inheemse biodiversiteit, ze helpen de bodem te verbeteren en klimaatverandering tegen te gaan.