Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het Arubaanse Openbaar Ministerie (OM) is trekker van het project om binnen het Caribisch gebied nazorg te bieden voor terbeschikkingstelling (TBS). Deze voorziening is er op de eilanden nog niet. Procureur-generaal (PG) Bote ter Steege wil op het gebied van mensenrechten een ‘niveau van zorg’ bereiken.

F14ARUprocureurDe PG zei dit in Noticiacla LIVE. De PG is voor een termijn van drie jaar op Aruba en is er nu iets meer dan een jaar. Ondanks dat hij naar eigen zeggen geen specifieke opdrachten heeft gekregen om tijdens zijn termijn te bereiken, ziet hij toch drie resultaten waar hij voor gaat.
,,Aruba is een autonoom land. Hier zitten veroordeelden opgesloten die in een bepaalde psychiatrische staat verkeren en volledig ontoerekeningsvatbaar zijn. Deze mensen kunnen pas terugkeren in de samenleving als ze volledig zijn hersteld. Ik heb het dan over TBS. Maar die mogelijkheid is er op Aruba en in het Caribisch gebied nog niet.” Ter Steege zegt dat dit onder mensenrechten valt. Volgens de PG kan het worden beschouwd als de veiligheid van een land, dat deze mensen goede verpleging krijgen tijdens de periode dat ze zitten en dat ze na afloop goede nazorg krijgen ,,Vergelijk het met een operatie die je ondergaat. Daarna heb je medische controle van een arts nodig. Maar die moet er dan wel zijn.”
De PG heeft afgesproken dat hij vanuit Aruba verantwoordelijk is voor dit TBS-project namens het hele Caribisch gebied. ,,In ieder geval zolang ik op Aruba PG ben.” Ter Steege wijst erop dat het in dit kader ook om minderjarigen gaat. Voor jeugdige gedetineerden bestaat in Nederland de PIJ-maatregel, PIJ staat voor ‘Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen’. Aruba heeft dit niet, en moet volgens de PG alle zeilen bijzetten om deze jongeren ook goede nazorg te kunnen geven.
,,Het liefst bereik ik tijdens mijn termijn dat er een TBS-kliniek op Aruba komt, maar dat is een droom die niet haalbaar lijkt. Een bepaald niveau van verplegen en verzorgen van deze gedetineerden, ook als ze terugkeren in de samenleving, dat moet wel haalbaar zijn.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.