Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) is bezig met een onderzoek naar de manier waarop Aruba de coronapandemie heeft opgepakt. Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) roept betrokkenen op om vooral mee te werken aan het onderzoek.

F17ARU ARAHet onderzoek van ARA vindt plaats in het kader van de Sustainable Development Goals (SDGs), en dan met name het derde doel. Het derde SDG heeft te maken met gezondheid en welzijn. De ARA bekijkt hoe sterk het Arubaanse gezondheidssysteem is en hoe sterk het land vóór de pandemie was.
De regering laat in een reactie weten dat het onderzoek van ARA op het goede moment komt, omdat op die manier wordt vastgelegd hoe het op Aruba gaat. ,,Ons land kan fungeren als een showcase en een voorbeeld zijn voor andere landen in de regio, die in dezelfde situatie zitten”, vindt Wever-Croes.
Ze had via zoom een vergadering met ARA, waaraan ook andere departementen deelnamen die bij het onderzoek betrokken zijn. Zoals Bureau Rampenbestrijding Aruba (BRA) en Directie Volksgezondheid (DVG). Volgens de premier heeft Aruba een belangrijke aandeel gehad tijdens Covid. ,,Ons land was een inspiratie voor andere landen, zowel in de regio als buiten de regio. We waren in staat om snel te reageren en namen vanaf de start van de crisis beslissingen.”
Het derde doel van de SDG’s is een doel waar Aruba volledig achter staat. ,,We hebben nog 8 jaar en een maand om deze SDG’s te halen. Het onderzoek van de ARA is zeer op zijn plaats om te weten waar Aruba op dit moment staat”, aldus de premier. ,,Dit is ook een goed moment om stil te staan bij wat er gebeurd is en om te evalueren wat we anders of beter hadden kunnen doen. We kunnen Aruba naar voren schuiven. Aruba is afhankelijk van het toerisme en we zijn afhankelijk van onze volksgezondheid. Waar we de betrokkenen de eer kunnen geven om te laten zien hoe sterk we zijn, zullen we dat doen.”
De premier bedankt ARA die het initiatief heeft genomen en de verantwoordelijkheid draagt voor dit onderzoek. Ze bedankt BRA, DVG en instanties zoals de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV), het Bureau van de minister van Volksgezondheid en Directie Financiën voor hun inzet. De premier vraagt alle betrokkenen om mee te werken aan het onderzoek van ARA. ,,Ik kijk uit naar het rapport.”