Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het begrotingstekort van Aruba is dit jaar 140 miljoen florin lager dan verwacht. Het begrotingstekort was geschat op 762 miljoen florin, maar kan worden bijgesteld naar 622 miljoen florin. De economische groei komt uit op 13,9 procent.

najaarsnotaDat staat in de zogeheten ‘Najaarsnota 2021’ die door de minister van Financiën, Xiomara Maduro (MEP), naar het parlement is gestuurd. De informatie in de Najaarsnota is gebaseerd op cijfers van Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI). Het dienstjaar 2021 staat in het teken van de eerste stap in de richting van economisch herstel na de uitbraak van de coronapandemie. DEZHI had in mei voorspeld dat de Arubaanse economie met 10,9 procent zou groeien. De 3 procent extra is een goed teken. Het economisch herstel van 13,9 procent komt overeen met een bedrag van 5.250 miljoen florin.
Het parlement had in juli de begroting van 2021 goedgekeurd. In de Najaarsnota, die nu naar het parlement is gestuurd, staan de wijzigingen die voor het eind van 2021 nog moeten worden doorgevoerd. Sommige uitgaven moeten dit jaar nog worden gedaan. De Najaarsnota wordt ingediend vooruitlopend op de behandeling van de suppletoire begroting.
Dat het begrotingstekort meevalt, verklaart minister Maduro door een lichte stijging aan de kant van de inkomsten. De inkomsten konden stijgen, omdat werd bespaard op uitgaven. De regering paste beleid aan, wat geld scheelde. Ook waren er financiële meevallers. Het erfpachtbeleid is veranderd en dat levert de schatkist meer inkomsten op. Financiële ‘aanpassingen’ zijn gedaan bij de Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV), de Sociale Verzekeringsbank (SVb) en bij de salarissubsidie. De regering heeft ook bepaalde uitgaven tijdelijk stopgezet of het beleid veranderd. Zo is het bedrag voor voedselpakketten bijgesteld ‘aan wat nu werkelijk nodig is’, de gelden voor de ombudsman zijn tijdelijk stopgezet en de ramingen van infrastructurele projecten (Watty Vos Boulevard en Green Corridor) zijn bijgesteld.
De conceptwet om de veranderingen in de begroting 2021 te kunnen doorvoeren, ligt nu bij de Raad van Advies. Deze Raad stuurt zijn advies naar de regering, die de aanpassingen en suggesties kan doorvoeren in de suppletoire begroting. Daarna gaat de conceptwet naar het parlement om te worden behandeld. Minister Maduro spreekt de verwachting uit dat die behandeling mogelijk dit jaar nog is.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

Geen tags gevonden.