Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het Land Aruba sluit de financiële administratie dit jaar ‘vroegtijdig’ in verband met de ‘huidige precaire financiële situatie’. Dit staat in een uitgelekte brief die aan alle overheidsdiensten is gestuurd.

F14 ARU witwasNa het uitlekken heeft Financiën-minister Xiomara Maduro (MEP) in een reactie laten weten dat het om een standaardbrief gaat.
In de brief aan de overheidsdiensten noemt de minister drie redenen om de financiële administratie eerder te sluiten. Naast de precaire financiële situatie wordt ook de voortdurende Covid-19 pandemie genoemd. De derde reden is het voornemen van Nederland om in het vierde kwartaal van 2021 geen liquiditeitssteun meer te verlenen aan Aruba. ,,Het Land is hierdoor genoodzaakt om de financiële administratie van 2021 vroegtijdig te sluiten”, schrijft de minister. Alle kosten van goederen en diensten worden vanaf 15 oktober afgesloten. Alle investeringen worden vanaf 5 november gesloten.
Maduro heeft de brief aan de overheidsdiensten op 28 september ondertekend en naar alle ministers, overheidsdiensten, de Staten van Aruba, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en Dienst Openbare Werken (DOW) gestuurd. Bij de Staten is de brief op 6 oktober binnengekomen. De brief circuleert echter ook onder de bevolking. Daarop besloot de minister te reageren en met een extra uitleg te komen.
,,Elk jaar rond oktober krijgen alle departementen een dergelijke brief om ze erop te attenderen dat de administratie van het lopende jaar moet worden afgesloten.” Om die reden staat in de brief ook een datum. ,,De departementen moeten rekening houden met deze datum, zodat ze aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.”
Overheidsdiensten die dit jaar nog investeringen willen doen, moeten voor die datum aangeven welk bedrag voor dat doel moet worden gereserveerd. Volgens Maduro is dit een gebruikelijke gang van zaken. ,,Het voorkomt dat de budgetten die het parlement heeft goedgekeurd worden overschreden.”
,,De regering is sinds 2018 binnen de goedgekeurde begroting gebleven. We hebben het parlement niet om extra geld hoeven vragen. Het financiële beleid is duurzaam en effectief”, aldus Maduro. De minister wil transparant zijn voor het publiek en hoopt dat ze met deze uitleg de inhoud van de uitgelekte brief heeft opgehelderd.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.