Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Werknemers hebben sinds 1 september recht op minimaal 16,5 vakantiedagen per jaar. Dat is één van de wijzigingen die Aruba heeft doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek. De aanpassingen zijn noodzakelijk om in lijn te lopen met het Koninkrijk.

F13 ARU arbeidswettenDat hebben het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid en Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) bekendgemaakt. Om binnen het Koninkrijk zoveel mogelijks rechtseenheid te krijgen, is tussen de landen afgesproken dat het Burgerlijk Wetboek (BW) van Nederland leidend is voor de Burgerlijk Wetboeken van de andere (ei)landen.

Bij een aantal wetten uit het BW van Aruba was het mogelijk om Nederlandse artikelen als voorbeeld te nemen en die artikelen aan te passen aan de situatie in Aruba. Sommige artikelen gelden echter alleen voor Aruba. Het was ook noodzakelijk dat er nieuwe wetsartikelen bij kwamen, die eerder in Aruba nog niet van toepassing waren. Op de website van DAO (www.daoaruba.com) staat het complete overzicht van alle aangepaste of nieuwe wetgeving op het gebied van arbeidszaken.

Een voorbeeld is dat de berekening van het jaarlijkse aantal vakantiedagen is veranderd. Sinds 1 september geldt de formule: 3,3 x aantal werkdagen per week. Een werknemer die vijf dagen per week werkt, heeft nu recht op 3,3 x 5 = 16,5 vakantiedagen. Wie zes dagen per week werkt, hanteert de formule van 3,3 x 6 en komt uit op 19,8 dagen per jaar. Met deze formule neemt het minimaal aantal vakantiedagen in het algemeen toe en heeft elke werknemer recht op de 3,3-berekening. Voorheen werd uitgegaan van 15 vakantiedagen, waardoor een werknemer die zes dagen per week werkte, in de praktijk minder dagen had.

Andere aanpassingen hebben betrekking op flexibele contracten, het wijzigingen van voorwaarden in een arbeidscontract, pensioen, wat er gebeurt als salaris te laat wordt betaald, beslaglegging op salaris, contracten voor onbepaalde tijd en de ontslagprocedure. Aparte vakantiewetgeving is niet meer van kracht, want deze artikelen zijn opgenomen in het BW.
De Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten heeft ook een wijziging. In artikel 2 staat dat bepaalde groepen werknemers worden uitgesloten van ontslagbescherming. In de oude verordening stond dat er voor ambtenaren geen ontslagaanvraag bij DAO hoeft te worden ingediend als het arbeidscontract wordt beëindigd. Per 1 september is het woord ‘openbare entiteit’ gewijzigd in het woord ‘regering’. Dit houdt in dat alleen voor ambtenaren die in dienst zijn bij de regering geen ontslagaanvraag hoeft te worden ingediend. Bij andere overheidsentiteiten is die ontslagaanvraag via DAO voortaan wel vereist. Zoals bij de Centrale Bank van Aruba, de Universiteit van Aruba, Aruba Tourism Authority (ATA) en Serlimar.
DAO benadrukt dat er daarnaast andere manieren zijn om een arbeidscontract te beëindigen zonder dat toestemming van DAO nodig is. Zoals ontslag op staande voet, ontslag met wederzijds akkoord, een contract dat van rechtswege eindigt, een contract dat wordt ontbonden en een contract tijdens de proeftijd.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.