Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba heeft geen begroting van 2022, geen nieuwe regering en zit in de crisis met Coho. AVP-parlementariër Gerlien Croes noemt de situatie zorgwekkend. ,,Er is geen perspectief en het ontbreekt aan kennis.”

ARU begrotingDe parlementariër vindt het een vreemde gang van zaken dat er zelfs geen aangepaste begroting van 2021 is. ,,Het toerisme herstelt zich sneller dan verwacht. De uitgaven van het Land Aruba zullen dus moeten worden bijgesteld, maar daarvoor moet een begrotingsproces in gang worden gezet. En dat is nog niet gebeurd.”
Croes wijst ook op het trage proces van het vormen van een nieuwe regering. ,,Aruba ging meer dan twee maanden geleden naar de stembus. Het verkiezingsproces en het resultaat van de verkiezingen kenden veel discrepantie en brachten onrust met zich mee. Het leidde zelfs tot een negatief beeld over de democratie van het land.” De parlementariër merkt op dat buureiland Curaçao geen moment twijfelde en de bevolking de mogelijkheid gaf om twijfelachtige stembiljetten te hertellen. Op Aruba werd een verzoek van AVP om transparantie te krijgen weggeduwd en de rechten van burgers werd genegeerd. Het resultaat was dat voor het eerst in geschiedenis de oppositie de meerderheid steunde.
,,De wens van nieuwe partijen om te regeren komt duidelijk naar voren in het formatieproces en in het verdelen van de portefeuilles. Het lijkt wel alsof er tijd wordt gekocht om alle interne brandjes te kunnen blussen. Terwijl Aruba nu juist een plan nodig heeft, een visie en vooral een begroting. Zeker met de situatie van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho) is dat essentieel.”
Onlangs werd de begroting 2021 goedgekeurd. ,,Dat deed dezelfde regering die de begroting heeft voorbereid. En dan praten we over integriteit? De begroting is gebaseerd op cijfers en berekeningen uit 2020. Dit is absoluut achterhaald”, vindt Croes. Volgens de Staatsregeling had de begroting van 2022 op 1 september moeten zijn ingediend. ,,Een begroting die erg belangrijk is, omdat het de eerste begroting is waarbij Nederland leidend is en Aruba moet uitvoeren.”
Croes trekt de conclusie dat het gebrek aan plannen en beleid ervoor zorgt dat de bevolking nog meer onzekerheid te wachten staat. ,,Er is geen perspectief en het ontbreekt aan economische kennis. De manier waarop Nederland financiële hulp wil bieden via Coho en het Landspakket en de verklaring van de Nederlandse staatssecretaris over de manier van samenwerken met Aruba, daar kunnen we ook de ogen niet voor sluiten.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.