Al het nieuws

Financieel toezicht wordt vastgelegd in rijkswet

Van onze correspondent
Oranjestad - Aruba en Nederland hebben een akkoord bereikt over de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft). In deze RAft staat dat beide landen het financieel toezicht onderling regelen via een rijkswet, gericht op duurzaam herstel van de overheidsfinanciën.

F17 OPARU RMRDe Rijksministerraad (RMR) heeft het voorstel gisteren aangenomen, zo blijkt uit de Besluitenlijst, en wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd.

Aruba heeft in 2015 zelf het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk geregeld in de Landsverordening Aruba Tijdelijk financieel toezicht, nadat Aruba en Nederland hierover een protocol hadden getekend. De regeringen van beide landen gaan dit toezicht nu dus vastleggen in een rijkswet. Hiermee moet de overheidsschuld van Aruba worden afgebouwd.

Zowel demissionair premier Evelyn Wever-Croes (MEP) als staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops hebben gereageerd op het in de RMR bereikte akkoord tussen Aruba en Nederland. De premier: ,,Het akkoord helpt Aruba om in de richting te blijven gaan van duurzame overheidsfinanciën. Experts van beide landen hebben hun uiterste best gedaan om dit akkoord mogelijk te maken. Aruba staat nu voor een serieuze taak. Als we vastberaden blijven en een duidelijke visie hebben, zullen we erin slagen om het land financieel te herstellen. Het doel is om onze uitdagingen om te vormen naar kansen, want zo is Aruba.”

Volgens de premier kan Aruba dankzij dit RAft-akkoord juridisch verder gaan om tot deze rijkswet te komen. Ze laat weten dat in de afgelopen maanden niet alleen gesprekken gaande waren over het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Coho). Aruba en Nederland spraken ook onderling over de adviezen van de Raad van State en de Raad van Advies. ,,Dit heeft geleid tot dit akkoord, waarover beide partijen tevreden zijn.”

Staatssecretaris Knops laat in een reactie weten dat ‘duurzame overheidsfinanciën voor Aruba zeer belangrijk zijn’. ,,Met het bereikte akkoord is een belangrijke stap gezet. Aruba kan de staatsschuld gaan verminderen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Aruba dit doel werkelijk gaat bereiken.”

In een persbericht dat de Arubaanse regering gistermiddag stuurde wordt uitgelegd dat het financiële toezicht dat in 2015 is gestart, met dit akkoord wordt voortgezet. De reden is dat Aruba 900 miljoen florin heeft geleend van Nederland, tegen een rente van 0 procent. Nederland wil het financiële toezicht voortzetten zolang die schuld niet is terugbetaald. Daarnaast zijn de normen van het financieel toezicht aangepast, waarbij ook de impact van de financieel-economische gevolgen van Covid-19 is meegenomen. Doel is dat de schuld van Aruba, die nu 120 procent van het BNP is, in 2040 met 50 procent wordt verminderd. Afgesproken is ook dat Aruba in 2022 niet met een overschot op de begroting hoeft te komen. Dat is niet mogelijk in verband met de covidcrisis.

In dezelfde RMR is ook gesproken over de Rijkswet Coho. De Raad van State had op 3 maart advies uitgebracht over het rijkswetsvoorstel Coho. Dit voorstel is naar aanleiding van adviezen van de Raden van Advies van de Landen op verschillende onderdelen substantieel gewijzigd. De vier landen hebben hierover sinds april intensief met elkaar gesproken. In de RMR is gisteren een politiek akkoord bereikt. Eén overeengekomen aanpassing wijkt dusdanig af dat deze met spoed voor advies aan de Raad van State wordt voorgelegd. Dat houdt in dat de stukken van het Coho-voorstel nog niet naar de Tweede Kamer kunnen worden gestuurd omdat eerst het advies wordt afgewacht. Het Coho heeft als doel Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondersteuning te bieden bij het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen. Het hervormingsprogramma is gekoppeld aan financiële steun van Nederland aan de eilanden bij het opvangen van de gevolgen van de Covid-19-crisis.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.