Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Formateur Evelyn Wever-Croes is maandag gestart met de tweede serie gesprekken met ‘het veld’. Vier stakeholders uit de financiële, economische en toeristische sectoren gaven vanuit hun vakgebied informatie.

AruformatieDe gesprekspartners waren timeshare-associatie Atsa, werkgeversorganisatie Atia, de Kamer van Koophandel en Aruba Airport Authority. De formateur wilde weten wat de ontwikkelingen in deze sector zijn en wat voor de nieuwe regering belangrijk is om rekening mee te houden. Het viel Wever-Croes op dat deze organisaties goed op de hoogte zijn van mondiale ontwikkelingen en zich niet alleen op Aruba richten.
Vanuit financieel-economisch perspectief is de arbeidswetgeving ter sprake gekomen en de noodzaak om deze wetgeving te flexibiliseren. Een van de ondernemers uit de hotelbranche merkte op dat ze personeel zoeken voor in de huishouding, maar ze kunnen op Aruba niemand vinden die dit werk wil doen. Hun advies was om extra aandacht te besteden aan de mensen die nu Fase krijgen of bij DPL zijn ingeschreven, zodat zij een kans krijgen om aan het werk te gaan. Dat is ook goed voor de economie. Atia en de KvK haalden de belastinghervormingen naar voren.
Vanuit toeristisch perspectief benoemden de stakeholders dat milieu en natuur belangrijk is voor het toerisme. Ze willen graag een dialoog over kwaliteit versus kwantiteit.
De gouverneur heeft aan de formateur de opdracht gegeven om als eerste te onderzoeken of MEP en Raiz een coalitieregering kunnen vormen. Om die reden zit partijleider Ursell Arends (Raiz) ook bij de gesprekken. Samen krijgen ze van de sectoren te horen waar de problemen zitten en welke oplossingen de nieuwe regering zou kunnen implementeren.