Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De bewoners van Parkietenbos doen een beroep op de informateurs om het afvalprobleem in het regeerakkoord op te nemen. Bij het Openbaar Ministerie (OM) is aangifte gedaan tegen het opstarten van de verbrandingsoven.

aruparkietenbosAls de groep geen gehoor krijgt, dwingen ze hun recht op een schoon leefmilieu af via de rechter.
Anouk Balentina vertegenwoordigt de bewoners van Parkietenbos al jaren. Internationaal straffen rechters steeds meer overheden af omdat ze geen milieumaatregelen nemen. ,,We willen dat het afvalprobleem structureel en planmatig wordt aangepakt. En specifiek de Parkietenbos-landfill en de verbrandingsoven.” De vorige regering heeft dit beloofd, maar niet gedaan. De Parkietenbos-bewoners hopen dat het nieuwe kabinet dit wel doet. ,,Ze moeten het opnemen in het regeerakkoord.”
Recent is een brief gestuurd naar de procureur-generaal van het OM. Volgens Balentina zijn er twee strafbare feiten gepleegd. De verbrandingsoven (incinerator) is in gebruik genomen zonder dat er een hindervergunning is verleend. ,,Dit is volgens de Hinderverordening van Aruba strafbaar.” Daarnaast opereert Parkietenbos-landfill al jaren zonder hindervergunning of ontheffing. De verantwoordelijke personen kunnen worden opgesloten voor 2 maanden en/of een boete krijgen van 3.000 florin.
De bewoners hebben ook aangifte gedaan omdat de dump wordt uitgebreid. ,,Er is geen sprake van sluiting en elders een nieuwe dump aanleggen en gebruiken. De groeiende vuilnishoop verschuift steeds meer richting de zee. De mangroves die langs de kust groeien, worden in hun voortbestaan bedreigd”, legt Balentina uit. Het doden of verwonden, beschadigen of verwijderen van mangroves en koralen is volgens de Natuurbeschermingsverordening van Aruba een overtreding (mangroves) óf een misdrijf (koralen) waarop straffen staan van maximaal 2 jaar of een geldboete van maximaal 100.000 florin.

De laatste tijd dringt de geur van Parkietenbos weer door tot ver over het eiland. Balentina zegt dat dit komt door de incinerator die draait en sludge verbrandt. ,,Die sludge is poep, die eerst moet drogen en dat gebeurt op de grond voor het gebouw van de incinerator. De sludge veroorzaakt stank en trekt vliegen aan. In de orkaanperiode draait de wind vaak en dan waait de geur niet naar zee, maar over het land.” De buurtbewoners hebben een brief gestuurd naar de verantwoordelijke ministers, overheidsdiensten en bedrijven en eisen dat deze activiteiten onmiddellijk worden stopgezet. ,,Doen ze dat niet, dan dwingen we het via een kort geding af.”
De bewoners hebben ook contact gelegd met de Internationale Luchttransport Associatie (Iata). Activiteiten in de buurt van een luchthaven zijn verboden in verband met de veiligheid van het vliegverkeer. Activiteiten waardoor vogels worden aangetrokken of waardoor het zicht wordt belemmerd, zijn niet toegestaan. Volgens Iata is een landfill een openlijke aanwezigheid van poep in de buurt van de luchthaven Reina Beatrix verboden, omdat vogels worden aangetrokken door de organische stoffen. Die vogels kunnen dan in de motoren van vliegtuigen terechtkomen met alle gevolgen van dien. Een brandende landfill veroorzaakt rookwolken waardoor het vliegverkeer wordt belemmerd. De bewoners vragen in de brief aan Iata om een onderzoek in te stellen naar deze gevaarlijke situatie.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).