Al het nieuws


Van onze correspondent
Oranjestad - Via de online stemwijzer VotaAruba kan iedereen vanaf 9 juni bekijken welke politieke partij het beste aansluit bij zijn of haar persoonlijke mening. Door te reageren op dertig stellingen krijgen deelnemers te zien met welke partij(en) ze de meeste overeenkomsten hebben.

F17 ARU stemwijzerIn het resultaatscherm kan de gebruiker zich uitgebreid oriënteren op de standpunten van alle partijen en doorklikken naar andere vergelijkende informatie.

VotaAruba is gemaakt door de Stichting Fuente, een groep Arubaanse young professionals en studenten, woonachtig in Nederland. De stichting heeft een online platform opgezet voor het uitwisselen van ideeën en het geven van onpartijdige informatie over maatschappelijke kwesties aan de inwoners van Aruba. Vier jaar geleden was de Stemwijzer voor het eerst beschikbaar en hebben ruim 11.000 mensen de tool gebruikt.

De redactie van VotaAruba heeft onderwerpen gekozen die op dit moment in de politiek en in de verkiezingscampagne veel aandacht krijgen. Op basis van deze informatie werd een lijst van zo’n tachtig stellingen gemaakt. Deze lijst werd aan de partijen voorgelegd. Zij gaven aan of ze het eens of oneens zijn met de stelling, dan wel een neutrale positie innemen. Een belangrijk selectiecriterium voor de uiteindelijke stellingen is in hoeverre een stelling een onderscheid tussen de partijen weergeeft. Als veel partijen over een bepaald thema hetzelfde standpunt innemen is een stelling over dit onderwerp voor VotaAruba minder bruikbaar. Omdat partijen er dan in grote lijnen hetzelfde over denken, levert het geen eenduidige, heldere onderscheidende stellingen op. Daarom kan het zijn dat er over bepaalde belangrijke onderwerpen (zoals de veiligheid en het milieubeheer) geen stellingen staan in de stemwijzer.

VotaAruba is geen blackbox die de gebruiker vertelt op welke partij hij zou moeten stemmen. Het is een educatieve tool waarin de gebruiker, door een vergelijking van standpunten, te zien krijgt met welke partij(en) hij de meeste overeenstemming heeft. De gebruiker bepaalt telkens zijn standpunt op de stellingen, welke stellingen hij extra belangrijk vindt, maar ook welke partijen hij meeneemt in het resultaat. Gebruikers kunnen alle partijen meenemen, maar er zijn ook gebruikers die alleen zittende partijen met elkaar willen vergelijken of nieuwsgierig zijn naar de nieuwe partijen die meedoen aan de verkiezingen. Zij kunnen eenvoudig de partijen, minimaal drie, aanvinken die ze mee willen nemen in het resultaat.

VotaAruba is ook te vinden op Facebook en Twitter.

Votaruba.org


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.