Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Op 25 juni kunnen de stemgerechtigden op Aruba kiezen uit twaalf politieke partijen. Nog nooit in de parlementaire geschiedenis van Aruba was er zoveel keus.

aruverkiezingenAls laatste politieke partij haalde Curpa gistermiddag de vereiste 587 handtekeningen bij elkaar. De conservatieve christelijke partij mag nu meedoen aan de verkiezingen van 25 juni. De bevolking kan nu kiezen uit twaalf partijen.
Erick Ras, leider van Curpa is dankbaar voor de steun. Hij vertelde dat hij op geen enkel moment heeft getwijfeld dat zijn partij erin zou slagen om genoeg handtekeningen te verzamelen. ,,Met de kracht van God hebben we ons doel bereikt. Nu begint een nieuwe etappe.”
De Arubaanse Kieswet schrijft voor dat politieke partijen die niet in de Staten van Aruba vertegenwoordigd zijn, moeten bewijzen dat ze de steun hebben van voldoende burgers. Het aantal handtekeningen dat daarvoor nodig is, is één procent van de bij de vorige Statenverkiezingen uitgebrachte geldige stemmen. Voor deze verkiezingen betekent dat 587 handtekeningen.
MAS, de partij van de populaire oud-minister Marisol Lopez-Tromp had binnen een dag de vereiste handtekeningen binnen. RAIZ volgde kort daarna. Kort voor het sluiten van de balies waar burgers kunnen tekenen op dinsdag, bleken ook Accion21 en PPA de vereiste 587 handtekeningen te hebben.
Woensdag bleek dat ook de partij Union Patriotico Progresista (UPP) mee mag doen aan de verkiezingen van 25 juni. De partij Pueblo Prome haalde woensdag vlak voor het sluiten van de balies de vereiste 587 handtekeningen.

De jongerenpartij HTC profiteerde van de mogelijkheid om op Hemelvaartsdag handtekeningen te kunnen verzamelen. Via sociale media werden sympathisanten opgeroepen om niet alleen steunbetuigingen te posten, maar ook een handtekening te komen zetten. Donderdagmiddag werd het streefaantal van 587 handtekeningen bereikt.
Partijleider Gilbert Webb vroeg op zijn beurt om steun voor Curpa, zodat alle partijen de kans krijgen om te strijden voor de gunst van de kiezer. ,,Wij zijn één.”
Sharin Luydens, directeur van Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Censo) is tevreden over het verloop van de afgelopen dagen. Duizenden mensen meldden zich bij Censo of een MFA om een politieke partij te ondersteunen met een handtekening.
Op de eerste dag meldden 2.337 mensen zich om te tekenen. Toen de laatste handtekening werd gezet, waren er bijna 4.700 personen langs geweest. ,,De mensen hielden zich goed aan de coronaregels en gedroegen zich verder ook netjes”, aldus Luydens die haar waardering uitsprak voor de efficiënte manier van werken.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.