Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Zeven politieke partijen die zich hebben aangemeld voor de parlementsverkiezingen van 25 juni, hebben voldoende steun verzameld en komen op de stembiljetten. Nog een partij, Curpa, heeft op dit moment onvoldoende handtekeningen bijeen gebracht.


verkiezingenDe Arubaanse Kieswet schrijft voor dat politieke partijen die niet in de Staten van Aruba vertegenwoordigd zijn, moeten bewijzen dat ze de steun hebben van voldoende burgers. Het aantal handtekeningen dat daarvoor nodig is, is een procent van de bij de vorige Statenverkiezingen uitgebrachte geldige stemmen. Voor deze verkiezingen betekent dat 587 handtekeningen.
MAS, de partij van de populaire oud-minister Marisol Lopez-Tromp had binnen een dag de vereiste handtekeningen binnen. RAIZ volgde kort daarna. Kort voor het sluiten van de balies waar burgers kunnen tekenen, bleken ook Accion21 en PPA de vereiste 587 handtekeningen te hebben.
Woensdag bleek ook de partij Union Patriotico Progresista (UPP) mee te mogen doen aan de verkiezingen van 25 juni. De partij van voormalig minister Candelario ‘Booshi’ Wever kreeg toen de benodigde 587 handtekeningen bij elkaar.
De nieuwe partijleider Seraida Pemberton zei dat ze erg tevreden was en dankte iedereen voor zijn inzet. Volgens haar is Aruba toe aan verandering.
UPP heeft de jeugd, de ouderen, de geestelijke gezondheidszorg en de economie tot prioriteit verheven.
De partij Pueblo Prome haalde woensdag vlak voor het sluiten van de balies de vereiste 587 handtekeningen. Ze zijn de zesde buitenparlementaire partij die dat voor elkaar heeft.
Partijleider Michael Williams, is uiteraard blij met het resultaat. ,,Hoe wilder het water, des te sterker komen wij eruit”, zei hij. Williams heeft er zin in om zich sterk te maken voor een betere toekomst voor de bevolking. ,,We gaan met elkaar op weg naar een levende democratie.” Hij vroeg de bevolking om de twee partijen die op dat moment nog handtekeningen nodig hadden, HTC en Curpa, te ondersteunen. ,,Ons land heeft moedige mensen nodig in deze moeilijke tijd en mag blij zijn dat die er zijn.”
Ten aanzien van de toekomstplannen van zijn partij, zei Williams: ,,Pueblo Prome is op weg naar de overwinning.”
De jongerenpartij HTC profiteerde van de mogelijkheid om op Hemelvaartsdag handtekeningen te kunnen verzamelen. Via sociale media werden sympathisanten opgeroepen om niet alleen steunbetuigingen te posten, maar ook een handtekening te komen zetten. Donderdagmiddag werd het streefaantal van 587 handtekeningen bereikt.
Partijleider Gilbert Webb vroeg op zijn beurt om steun voor Curpa, zodat alle partijen de kans krijgen om te strijden voor de gunst van de kiezer. ,,Wij zijn één.”

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).