Al het nieuws

'Beweringen van premier Wever-Croes (MEP) weerlegd'

Van een onzer verslaggevers
Oranjestad - De aanhoudende pogingen van demissionair premier Evelyn Wever-Croes (MEP) van Aruba om de integriteit van de - in haar ogen - politieke rivaal ex-minister en huidig Statenlid Richard Arends (AVP) in twijfel te trekken, zijn mislukt. Aldus Arends, verwijzend naar de conclusies van de lang verwachte rapportage van het forensisch onderzoek naar de financiën van overheids-nv Refineria di Aruba (RdA).

F04 ARU Arends poging Wever Croes mislukt 2Het rapport is van Forensic Services Caribbean, handelsnaam van Compliance & Forensic Services Caribbean, en dateert van 31 maart. Het is vrijdag door de minister-president aangeboden aan de Arubaanse Statenvoorzitter. Het rapport stelt dat conform de verzamelloonstaten en de bankadministraties van het staatsbedrijf geen salarisuitbetalingen aan Arends hebben plaatsgevonden over de periode 2017 tot en met 2019. ,,Daarmee zijn de beweringen die premier Wever-Croes sinds 2019 herhaaldelijk over mij heeft gedaan weerlegd.”

De conclusie is, stelt Arends, dat hem ‘op geen enkele wijze iets te verwijten valt’. Er is in geheel geen sprake van door hem gepleegde onregelmatigheden of onrechtmatigheden. Het rapport bevestigt daarmee de juistheid van de lezing van Arends, stelt hij. De AVP-politicus heeft vanaf het begin gesteld dat de beschuldigingen van Wever-Croes aan zijn adres volkomen uit de lucht zijn gegrepen. Zo bevestigt het rapport dat Arends nooit als directeur stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Bij aanbieding van het onderzoek door de raad van commissarissen (RvC) van Refineria di Aruba verklaarde de premier dat Arends zich schuldig zou hebben gemaakt aan onrechtmatige daden en dat er aangifte bij het Openbaar Ministerie (OM) zou zijn ingediend.

Het rapport onderstreept dat Arends geen onregelmatigheden of onrechtmatigheden heeft gepleegd, geeft hij aan. ,,De betalingen aan de adviespraktijk, waar ik tot 2016 directeur en aandeelhouder was, hebben conform procedures en degelijke verantwoording plaatsgevonden. Er is transparant gehandeld en niet via schimmige constructies, zoals is beweerd.”

Gesuggereerd werd dat Arends verdachte zou zijn bij een strafrechtelijk onderzoek. Tegen de lokale krant Bon Dia Aruba geeft het OM intussen aan dat er geen andere ex-minister en huidig Statenlid, behalve Sevinger in de zaak-Avestruz, verdachte zou zijn bij enig strafrechtelijk onderzoek.

Hoewel als ‘laatste stuiptrekking’ bij het aanbieden van de rapportage Wever-Croes de indruk wekte dat Arends het onderzoek mede zou hebben vertraagd, is ook dat volgens hem ‘niet correct’. ,,Ik werd voor het eerst medio 2020 door de onderzoekers benaderd en had er zelf juist belang bij om veel ruis en misvattingen - die helaas door degenen die mijn integriteit en professionaliteit probeerden aan te tasten werden verkondigd - uit de wereld te helpen. Het waren tientallen vragen en vervolgvragen over gebeurtenissen van vijf jaar geleden, die ik op vrijwillige basis heb beantwoord.”

Arends: ,,Als je met geen enkele prestatie of politiek succes de verkiezingen ingaat, is het niet mogelijk om een inhoudelijk politieke campagne op niveau te voeren. Je gaat dan op de man spelen en zaait twijfel over de integriteit en competentie van je tegenstanders.”

Dat gebeurt in grote landen én in kleine landen, en dus ook op Aruba, aldus het AVP-Statenlid, die met klem wijst op de volgende situatie: ,,Een minister-president die het advocatenkantoor van haar eigen vader gebruikt alsmede haar eigen neef, president-commissaris van het staatsbedrijf, en opdrachtgever van het onderzoek is, die alles op alles zet om mijn integriteit in twijfel proberen te trekken.”

Op 25 juni vinden de tussentijdse Arubaanse Statenverkiezingen plaats.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.