Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) adviseert de Arubaanse regering dringend om zo snel mogelijk een belasting over de toegevoegde waarde (btw) in te voeren. Dat staat in de conclusies van het recente (virtuele) bezoek aan het eiland.
aruba financienDe economie van Aruba heeft een enorme dreun gekregen door de coronacrisis. ,,Het toerisme kwam volledig tot stilstand in het tweede kwartaal van vorig jaar. Het reële bruto binnenlands product (bbp) is naar schatting gekrompen met 25,5 procent in 2020. De schuld steeg van 72 naar 117 procent van het bbp”, aldus het IMF, dat met het volgende advies komt: ,,Ondersteuning blijft van cruciaal belang om het effect van de pandemie in te dammen, gezien het lauwe herstel dat in 2021 wordt verwacht. Het besluit om de fiscale steun in 2021 te verlengen is passend gezien de aanhoudende economische zwakte en de verhoogde risico’s. Voortijdige bezuinigingen kunnen het herstel schaden.” De autoriteiten worden aangemoedigd om door te gaan met de maatregelen om de economie te ondersteunen, maar tegelijk de meest efficiënte uitgaven te kiezen.
Aan de inkomstenkant dringt het IMF aan op maatregelen voor het verbeteren van naleving van de belastingwetgeving om de belastinggrondslag te verbreden, waardoor de fiscale lasten eerlijker worden verdeeld over de economie. De voorgenomen invoering van een belasting over de toegevoegde waarde (btw) moet volgens het IMF worden versneld om het tekort aan inkomsten als gevolg van de recente verlaging van de directe belastingen te compenseren en tegelijkertijd de kwetsbaren te beschermen, en om redenen van efficiëntie. De overheidsschuld zal bij dit beleid in 2021 een piek bereiken van ongeveer 130 procent van het bbp en daarna geleidelijk afnemen.
Voorwaarden daarbij zijn wel dat het belastingstelsel grondig wordt hervormd, de overheidsfinanciën in de hand worden gehouden en de sociale zekerheid en het fiscale beleid worden hervormd.
Het IMF adviseert de Centrale Bank van Aruba (CBA) om zodra de economie weer beter gaat draaien een einde te maken aan de maatregelen om de geldstromen te beperken, omdat die anders averechts kunnen gaan werken. Het aanscherpen van dit soort maatregelen wordt door het IMF ten sterkste ontraden. CBA krijgt wel complimenten voor het toezicht op de financiële sector.
Het IMF vindt het een goed idee voor de autoriteiten om nu economische groei in het verschiet ligt, rekening te houden met milieuaspecten en het klimaat. Daarnaast krijgt Aruba het advies om de arbeidsmarkt te hervormen, het onderwijs te verbeteren en de digitalisering in een stroomversnelling te brengen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).