Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Het is walgelijk om te zien hoe sommige mensen maar geld uitgeven, zonder rekenschap af te leggen, gewoonweg schaamteloos.” Dat zegt demissionair minister-president Evelyn Wever-Croes na het lezen van een rapport over de financiën bij Refineria di Aruba (RdA).


aanvalHet lijkt erop dat regeringspartij MEP de verkiezingsstrijd heeft ingezet met het ouderwetse moddergooien richting aartsrivaal AVP. De aanval is in dit geval gericht op Statenlid Richard Arends.
Die moest het in 2019 al ontgelden toen Statenlid Edgard Vrolijk (MEP) een arbeidsovereenkomst in zijn brievenbus vond waaruit bleek dat Arends in dienst zou zijn als financieel directeur van RdA tegen een vorstelijk salaris. Premier Wever-Croes liet de zaak onderzoeken.
Al in 2019 waren de volgende cijfers bekend: ,,Uit onderzoek bleek vervolgens dat Arends in 2016 betalingen heeft ontvangen op persoonlijke titel, inzake zijn arbeidsovereenkomst, uit hoofde van consultancy en juridische adviezen gedurende de periode van onderhandelingen met Citgo, en tegelijkertijd over dezelfde periode uit hoofde van consultancy en juridische adviezen in het algemeen. Bij elkaar een bedrag van drie ton. Het is niet duidelijk waarom RdA aan Richard Arends in verschillende hoedanigheden verschillende bedragen uitbetaalde. Opmerkelijk genoeg werden de betalingen gestopt nadat Richard Arends minister was geworden op 30 november 2016 tot en met 27 oktober 2017. Nadat Arends op 27 oktober 2017 Statenlid werd, begonnen de betalingen weer. In 2017 is onder meer 83.110,50 betaald inzake een verricht onderzoek ‘Potential Risk of US Sanctions 2017’. Let op: op dat moment was hij lid der Staten! Daarnaast zijn nog twee betalingen gedaan aan Horizon elk 15.525 florin over november en december 2017. Totaal 2017: 114.160,50 florin. In 2018 zijn nog twee betalingen gedaan aan Horizon, te weten 15.525 over januari en februari 2018. Totaal 2018: 31.050 florin. Over 2016 tot en met 2018 heeft Arends/Horizon totaal maar liefst 445.002 florin geïnd van RdA.”
De demissionair bewindsvrouw verklaarde in een interview met NoticiaCla dat het rapport over de kwestie nu pas klaar is, omdat Arends het op allerlei manieren wist te vertragen. ,,Ik ben begonnen het te lezen, maar om eerlijk te zijn, heb ik het opzij gelegd. Het is walgelijk hoe sommige mensen met geld omgaan. Ik heb verschillende avonden nodig gehad om het helemaal door te lezen. Ik ga ermee naar het parlement. Zodra de Staten het hebben, zal ik het publiceren.”
Haar eerste reactie op het rapport is dat ze vindt dat de achtereenvolgende regeringen hebben gefaald door als aandeelhouder niet in te grijpen bij deze verkwisting van geld. ,,Ik sta voor integriteit en heb RdA opdracht gegeven de zaak te onderzoeken. Er moet boven tafel komen wat is misgegaan bij het bedrijf dat pas in 2016 werd opgericht. Dat het rapport zo kort voor de verkiezingen verschijnt, heeft Arends helemaal aan zichzelf te wijten. Hij heeft de zaak vertraagd.”

 


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.