Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De AVP wil dat de bevolking zo snel mogelijk wordt gevaccineerd. Daarom heeft partijleider Mike Eman per brief aan de Nederlandse regering gevraagd om meer vaccins voor Aruba.
eman,,Alleen een strategie voor snelle en effectieve vaccinatie kan voor het robuuste herstel van onze economie, de sociaal-maatschappelijke verhoudingen en de volksgezondheid zorgen. De kleinschaligheid van het eiland en de bevolking zijn bevorderend voor een vaccinatiestrategie die op grote schaal en op korte termijn kan worden uitgevoerd, waarbij het aantal sterfgevallen, besmettingen en de structurele schade aan onze economie kan worden beperkt.”
Eman beschrijft de moeilijke situatie op het eiland. ,,Veel werknemers in de particuliere sector leven al een jaar lang op een gekort inkomen of zijn afhankelijk van voedselpakketten van het Rode Kruis, beide gefinancierd door Nederland. Door de grote afhankelijkheid van het toerisme voor het economisch herstel van Aruba is een effectief vaccinatiebeleid van eminent belang. Het huidige vaccinatiebeleid van Aruba toont een gebrek aan urgentie en visie voor economisch en sociaal-maatschappelijk herstel.”
Volgens hem krijgen politieke vriendjes voorrang bij de vaccinaties, in plaats van de ouderen en de mensen met gezondheidsproblemen. Daardoor duurt het volgens Eman langer voordat de economie weer open kan. ,,Elke additionele vrijheidbeperkende maatregel is een kans minder voor bepaalde sectoren, zoals de horeca, om uit het diepe dal van de coronacrisis te komen, waardoor het behoud van werkgelegenheid onder druk komt te staan. Met voldoende vaccins ter beschikking wordt het proces van economisch herstel versneld waardoor de economie en de openbare financiën van Aruba minder afhankelijk zullen zijn van liquiditeitssteun vanuit Den Haag.”


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).