Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - De laatste tijd is de discussie over de rechten van stellen van gelijk geslacht weer volop opgelaaid.
geslachtDat heeft alles te maken met de agenda van de Staten, waarop op maandag 1 maart behandeling staat van de wijziging van het burgerlijk wetboek, waarin het geregistreerd partnerschap is opgenomen.
Als het wetsvoorstel aangenomen wordt, ontstaat de mogelijkheid voor personen van hetzelfde geslacht om zich als partners te kunnen registreren. Momenteel zijn personen van hetzelfde geslacht gedwongen om hun verbond elders af te sluiten, bijvoorbeeld door naar Bonaire af te reizen en vervolgens dit huwelijk op Aruba te laten inschrijven bij de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Deze registratie is echter alleen procedureel, aangezien het geen rechtsgevolg kent betreffende eigendom, pensioen, erfenis, fiscale kwesties of andere regelingen waar andere stellen wel van genieten.
De nieuwe politieke partij Accion21, die onder leiding staat van Miguel Mansur, betreurt dit. ,,Jammer genoeg heeft de huidige minister van Justitie Andin Bikker - toen hij nog Statenlid was - de schakelbepaling uit het wetsvoorstel geschrapt. Hierdoor werd personen van hetzelfde geslacht de kans ontnomen om rechten te verwerven en van dezelfde voorwaarden te genieten vergeleken met anderen in een soortgelijk partnerschap.”
Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) voorziet in het recht op respect voor privé- en familieleven, het eigen huis en het briefgeheim. In het geval van ‘Oliari en anderen tegen Italië’ heeft het Europese Hof positief geoordeeld en besloten dat staten wettelijke erkenning moeten bieden aan koppels van hetzelfde geslacht om hun partnerschap te laten registreren. Dit zou via het Koninkrijk ook voor Aruba moeten gelden, maar volgens Accion21 gaat dat niet door. ,,Naar aanleiding van een uitspraak van het Gemeenschappelijke Hof, is de Arubaanse regering van plan om alleen fundamentele rechten als eigendom, alimentatie en erfenis op te nemen in het geregistreerde partnerschap, wat afwijkt van de inhoud van artikel 8 EVRM.” Het uitstellen van toekenning van zogenaamde aanvullende rechten, zoals voogdij van kinderen, belastingkwesties en sociale voorzieningen voor stellen van hetzelfde geslacht is volgens het Gemeenschappelijke Hof nog geen schending door Aruba van het EVRM. ,,Dit is echter een verkeerde aanname aangezien deze invulling nog altijd de rechten van personen van hetzelfde geslacht benadelen in tegenstelling tot mensen die een conventioneel huwelijk sluiten”, aldus de partij die electorale motieven vermoedt.
Accion21 heeft onderzoek verricht naar de gevoelens onder de bevolking.
Van de ondervraagden was 49 procent voorstander van de mogelijkheid voor stellen van gelijk geslacht om een geregistreerd partnerschap aan te gaan, terwijl 46 procent trouwen prima vond. Ongeveer een derde was tegen en de rest had geen mening.
Binnen de Arubaanse gemeenschap bestaat duidelijk meer steun dan oppositie voor zowel het geregistreerd partnerschap, als ook voor het openstellen van huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Wel blijkt dat ouderen conservatiever denken dan jongeren. Van de volwassenen tot dertig jaar heeft ongeveer driekwart geen problemen met een huwelijk of geregistreerd partnerschap van stellen van gelijk geslacht. Bij de zestigplussers is een kleine driekwart juist tegen.
Het meningsverschil tussen mensen van verschillende leeftijden bestaat ook tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus; 69 procent van personen met een lager onderwijsniveau is tegen geregistreerd partnerschap van personen van hetzelfde geslacht, in tegenstelling tot mensen met een hoger onderwijsniveau, van wie 77 procent positief reageert op geregistreerd partnerschap van personen van hetzelfde geslacht.
,,In de 21ste eeuw bestaat er geen ruimte meer voor discriminatie, noch vooroordelen”, vindt Accion21.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).