Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Henley Davelaar is terecht ontslagen als directeur van Serlimar. Voor een vergoeding ziet de rechter geen reden.
davelaarDavelaar werd door oud-minister Otmar Oduber aangetrokken uit Curaçao om de noodlijdende vuilnisophaler in betere banen te lijden. Omdat hij daar niet in slaagde besloot Odubers opvolger, Marisol Lopez-Tromp, om hem de laan uit te sturen. Davelaar was het daar niet mee eens en vond de ontslaggrond onvoldoende. Daarnaast eiste hij vergoeding voor de schade die hij leed doordat het contract voor de duur van vijf jaar werd verbroken.
Advocaat David Kock bracht namens de regering naar voren dat Davelaar een contract had voor de duur van vijf jaar, maar dat daarin prestatievereisten waren opgenomen. Davelaar heeft volgens hem geen verbetering bereikt in de financiële positie van het bedrijf en ook geen kans gezien de vele achterstallige betalingen te verminderen. De Raad van Toezicht heeft zich meermalen beklaagd over het gebrek aan plannen en verantwoording.
De rechter woog zwaar mee dat Davelaar niet in staat is gebleken een beter inningsbeleid tot stand te brengen. Zelf beweerde de oud-directeur dat het niet klopt dat hij die opdracht had gekregen. Uit correspondentie blijkt echter dat de Raad van Toezicht aandrong op verbetering van de inning.
De rechter oordeelde dan ook dat Davelaar terecht was ontslagen en dat hij geen recht heeft op uitbetaling van de rest van zijn contract, zoals de man eiste.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).