Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn bezoek, eerder deze maand aan Aruba. Hij schrijft dit in zijn verslag aan de Tweede Kamer.werkbezoek
Het bezoek aan Aruba stond in het teken van de voortgang van de uitvoering van de voorwaarden voor de liquiditeitssteun en landspakketten. ,,Met gouverneur Boekhoudt heb ik onder meer gesproken over de actuele situatie op Aruba en hoe Nederland de te bewandelen route voor de implementatie van de landspakketten voor zich ziet. Met de minister-president, mevrouw Wever-Croes, sprak ik over het opstellen van de uitvoeringsagenda behorend bij het landspakket. Daarbij is het belang besproken dat Nederland en Aruba gezamenlijk haalbare, maar zeker ook ambitieuze doelen opstellen. De noodzaak om de maatregelen door te voeren is immers onverminderd groot. Daarbij dient sprake te zijn van een brede betrokkenheid van de Arubaanse overheid evenals van lokale stakeholders bij projecten die in de uitvoeringsagenda worden opgenomen. Met de minister-president sprak ik verder over de stand van zaken ten aanzien van de voorwaarden die horen bij de reeds verleende tranches liquiditeitssteun en de voorwaarden bij de vierde tranche.”
Met Andin Bikker, de minister van Justitie sprak Knops over maatregelen uit het landspakket die te maken hebben met versterking van de rechtsstaat. ,,In dat verband spraken wij ook over de beëdiging van medewerkers van het Recherchesamenwerkingsteam, wat inmiddels is gebeurd.” Met de procureur-generaal van Aruba, Bote ter Steege, sprak Knops over de problematiek in de regio en de criminaliteitsbestrijding.
De staatssecretaris bracht ook een bezoek aan het Horacio E. Oduber Hospital (HOH). ,,Met de directeur van het HOH, Jacco Vroegop en zijn team sprak ik onder andere over de ontwikkeling en behandeling van Covid-19 op Aruba en de impact op het HOH, de financiële taakstelling en de intensivering van de samenwerking tussen de ziekenhuizen op Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint Maarten. Tijdens een rondleiding heb ik gesproken met medewerkers van het ziekenhuis over de actuele situatie van de zorg voor Covid-19-patiënten.”
Nederland heeft ook financiële steun gegeven aan de Fundacion Contra Violenca Relacional, een stichting die slachtoffers van huiselijk geweld opvangt. Met deze financiële steun hebben zij zestien nieuwe eenheden kunnen bouwen. ,,Ik bezocht deze stichting en sprak onder meer met de voorzitter van de Raad van toezicht over de toekomstplannen en de gevolgen van de Covid-19 en Venezuela-crisis voor hun werkzaamheden”, aldus Knops.
Het aantal gezinnen dat is aangewezen op voedselhulp is door de pandemie enorm toegenomen. Fundacion Pa Nos Comunicad (FPNC) is een van de organisaties die een grote rol speelt in het verstrekken van voedselhulp en daarvoor ook financiële ondersteuning van Nederland ontvangt. In korte tijd is door de FPNC opgeschaald van circa 200 gezinnen per maand naar circa 4.500 huishoudens. Knops: ,,Tijdens mijn gesprek met het bestuur en vrijwilligers van de FPNC heb ik mijn oprechte waardering uitgesproken voor de enorme inzet bij het verstrekken van voedselhulp. Voorts heb ik FPNC bedankt voor hun prominente rol in het Nederlandse voedselhulpprogramma. Eveneens in het kader van het Nederlandse voedselhulpprogramma, bracht ik een bezoek aan de Arubaanse afdeling van het Rode Kruis. Ik heb ook het Rode Kruis Aruba nadrukkelijk bedankt voor hun rol bij het verstrekken van voedselhulp. Tevens heb ik met een vrijwilliger de dagelijkse warme maaltijd verstrekt aan de doelgroep die niet in staat is zelf een warme maaltijd te bereiden. Het gaat om schrijnende omstandigheden. Voorts sprak de delegatie met het Rode Kruis over de transitie van voedselhulp naar de overheid van Aruba.”
Aan het einde van zijn bezoek sprak Knops met de ceo van Aruba Hospitality and Tourism Association, Tirsa LaSorte, vertegenwoordiger van de belangrijkste economische pijler van Aruba. ,,Met haar heb ik gesproken over de gevolgen van Covid-19 voor het lokale toerisme en in welke mate de maatregelen uit het Landspakket kunnen bijdragen aan het economisch herstel en verbetering van het ondernemersklimaat op Aruba”, aldus Knops.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).