Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Minister-president Evelyn Wever-Croes doet een beroep op de mensen die in de semioverheid werken om zich niet te verzetten tegen de korting op hun salaris.
solidariteitIn een reactie op de onrust die in een deel van de sector heerst, roept zij op tot solidariteit met de mensen die geen werk meer hebben door de coronacrisis.
,,Vorig jaar werden de ambtenarensalarissen met 12,6 procent gekort, omdat de overheid geen geld meer had om hen te betalen. Op de werknemers van de semioverheid werd een beroep gedaan om eenzelfde percentage in te leveren. Dat geld moest in het Fase-fonds worden gestort. Daaruit worden de maandelijkse bijstandsuitkeringen van 950 florin betaald aan mensen die werkeloos zijn door corona”, aldus de premier die stelt dat de salarissen in de semipublieke sector over het algemeen hoger zijn dan die in de publieke sector.
Vorig jaar werden al protesten gehoord, maar nu laten vooral de werknemers van WEB en Elmar luidkeels horen dat ze niet langer willen inleveren. ,,Dit verbaast me. We weten toch allemaal dat de crisis nog niet voorbij is. Het toerisme groeit wel en daarmee de overheidsinkomsten, maar we zijn nog lang niet op het peil van voor de crisis. Vorig jaar zijn we zeventig procent van het toerisme verloren”, aldus de premier.
Volgens haar zijn 11.650 personen werkloos geworden door corona en zijn die nu afhankelijk van Fase. Tot nu toe is daar 42,8 miljoen florin aan uitgegeven. ,,Daarom vragen wij degenen die voor een overheidsbedrijf werken om een bijdrage. Wie 12,6 procent van zijn salaris inlevert, helpt daarmee iemand die helemaal geen inkomen meer heeft, met 950 florin.”
Wever-Croes gaat ook in op de loonsubsidie. ,,Veel werkgevers kunnen de salarissen al sinds april vorig jaar niet betalen. Om te voorkomen dat bedrijven omvallen en de werknemers op straat komen te staan, is er loonsubsidie. Daarvoor moeten werknemers het wel doen met maar zestig procent van hun salaris. Dit steunpakket kost de overheid tot nu toe al ruim 270 miljoen florin.”
De bewindsvrouw vindt het niet onredelijk om ook een salarisoffer te vragen aan de mensen die een goed salaris verdienen in de semipublieke sector, zodat 30.000 medeburgers geholpen kunnen worden. ,,We vragen om jullie vrijwillige medewerking. Alleen samen kunnen we de grote uitdagingen waar ons land voor staat, overwinnen”, aldus de premier.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).