Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - Minister Armando ‘Rudy’ Lampe van Onderwijs en Wetenschap ligt overhoop met het personeel van Colegio San Nicolas (CSN). Volgens de bewindsman vinden onregelmatigheden plaats met de administratie van de lesuren.


arucolegioTijdens een persconferentie sprak Lampe over de noodzaak van een doorlichting van het onderwijs. Hij heeft informatie ontvangen van de Onderwijsinspectie dat er structureel dingen misgaan bij CSN. Volgens de school klopt het rapport niet.
Lampe verklaarde dat het erop lijkt dat er al jaren kustmatig uren worden toegevoegd door bepaalde docenten aan bepaalde vakken, in strijd met de wettige lestabel. Voor andere vakken zouden juist minder uren worden opgevoerd. ,,Dit is nadelig voor de leerlingen. Als er zaken fout gaan, kan dat niet op deze manier worden gecorrigeerd.”
In het rapport van de Inspectie zouden zestien docenten worden genoemd die handelen tegen de ethische normen van hun beroep. Ze zouden cijfers achterhouden, bijvoorbeeld tijdens discussies over overuren. ,,Dat doe je niet als docent”, aldus Lampe.
Verder zou de school structureel klassen met te weinig leerlingen laten voortbestaan. Ook zouden de kosten steeds maar toenemen, terwijl het leerlingenaantal daalt. ,,Als we praten over de besteding van publiek geld, valt er niet te marchanderen. We komen met beleid om te zorgen dat alles volgens de wet gaat en de leerlingen geen schade ondervinden.”
De docenten zijn zo boos over de aantijgingen van de bewindsman dat ze het werk hebben neergelegd. ,,De inhoud van het onderzoeksrapport is niet valide, heeft geen feitelijke basis en is zeker misleidend naar het Arubaanse volk toe. Wij zijn in een kwaad daglicht geplaatst”, schrijven ze in een brief aan het managementteam van CSN. In deze brief vragen zij om een schriftelijk persbericht op te stellen dat de inhoud van de gebruikte gegevens door de minister niet kloppen en misleidend zijn naar het Arubaanse volk toe. Ook willen ze met de minister in gesprek.
Minister Lampe is niet van plan het gewraakte rapport in te trekken. ,,Ik heb op geen enkel moment gezegd dat de docenten corrupt zijn. Ik heb alleen naar voren gebracht wat ik heb gelezen in het rapport. Een rapport van de Inspectie Onderwijs wordt over het algemeen serieus behandeld. Deze autoriteit heeft tot taak de rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs te controleren. De Wet openbaarheid van bestuur maakt dat alle documenten van de overheid openbaar zijn, behalve als het gaat om de staatsveiligheid. Wat in het rapport van de Inspectie staat kan niet zomaar aan de kant worden geschoven, maar moet worden gecorrigeerd. Over de noodzakelijke verbeteringen is de Inspectie in overleg met het managementteam”, aldus de verklaring van minister Lampe.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.