Al het nieuws

Van onze correspondent
Oranjestad - ,,Het reële bruto binnenlands product (bbp) zal in 2021 naar verwachting met 2,5 procent groeien in het basisscenario en met 5,2 procent in het optimistische scenario, terwijl een verdere afname van 3,4 procent in het pessimistische scenario wordt geanticipeerd. Dat schrijft de Centrale Bank van Aruba (CBA) in het eind vorig jaar verschenen economische snapshot.

arucbaCBA heeft recentelijk haar economische ramingen voor het jaar 2020 bijgewerkt. Dat gebeurde op basis van economische ontwikkelingen en beschikbare gegevens tot en met oktober 2020. In 2020 is de belangrijkste economische activiteit, het toerisme, aanzienlijk gekrompen. Vergeleken met 2019 wordt een daling van 70,0 procent van het aantal toeristen geschat. Dit leidt tot een verwachte daling van 56,6 procent in de inkomsten uit hoofde van toerisme.

Bovendien heeft CBA de eerste ramingen voor 2021 gemaakt. Rekening houdend met de aanhoudende grote onzekerheid in 2021 gerelateerd aan de Covid-19-pandemie, is een basisscenario berekend, gebaseerd op veronderstellingen over ontwikkelingen van een aantal economische aggregaten die op dit moment het meest waarschijnlijk worden geacht. In het basisscenario is de verwachting dat het toerisme zijn herstelpad voortzet in 2021. Per ultimo 2021 bereikt het aantal toeristen naar verwachting 60 procent van het niveau van 2019, wat resulteert in een herstel van 14,4 procent in de ontvangsten uit hoofde van toerisme. Naast het basisscenario is zowel een pessimistisch als een optimistisch scenario berekend. De pessimistische en optimistische scenario’s wijken af van het basisscenario op basis van de veronderstelling van de mate waarin het toerisme herstelt.
In 2020 beleefde Aruba een significante economische krimp. Vooral het reële bbp kelderde, met naar schatting 26,4 procent. De economische achteruitgang in 2020 volgt op een sterke daling in toerisme activiteiten, private consumptie en investeringen, als gevolg van de Covid-19-pandemie en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het economische vooruitzicht op de korte termijn blijft onzeker. CBA heeft haar eerste ramingen voor 2021 verricht, waarbij de resultaten in hoge mate afhankelijk zijn van de diepte en duur van de pandemie en de kracht van het herstel van het toerisme. De belangrijkste factor voor de hervatting van economische activiteiten in 2021 is de prestatie van de toeristische sector, waarvan verwacht wordt dat deze het geleidelijke pad naar herstel zal voortzetten. Desalniettemin is de verwachting dat toerisme gerelateerde activiteiten in alle scenario’s ruim onder het niveau van 2019 zullen blijven.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.